OnlinePOS Manual - Restauration(PDF in the bottomline)

Modified on Thu, 14 Dec 2023 at 09:57 AM

OnlinePOS

BackOffice Manual 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 


 1. Introduktion til OnlinePOS BackOffice

Du kan logge ind på dit BackOffice via login.onlinepos.dk.

Her bliver du bedt om at indtaste kundenummer, brugernavn og password.

Dit kundenummer vil du kunne finde på din kontrakt.

Brugernavn og password er som standard henholdsvist admin og forretningens postnummer, medmindre du selv har skiftet dette.

 

 1. OnlinePOS BackOffice layout

 

           Billede 1: BackOffice

I det følgende afsnit vil vi gennemgå layoutet af BackOffice.

 

Punkt 1: Øverst er hovedmenuerne.

 

Forside: indeholder alle dine kundeoplysninger. Skulle informationerne ikke være korrekte, kontakt da OnlinePOS for at få dem rettet.

 

Opsætning: her har du adgang til at tilrette alle funktionerne i dit OnlinePOS system.

 

Kort: giver adgang til kort oversigt samt opsætning.

 

Rapporter: giver adgang til alle tilgængelige rapporter.

 

Lager: giver adgang til din lagerstatus samt lageropsætning.

 

Punkt 2: lige under hovedmenuerne finder du produktopsætningsmenuerne.

 

Produktgrupper: giver adgang til opsætning af dine produkter

 

Lagerprodukter: giver adgang til opsætning af dine lagerprodukter

 

Rediger knapplaceringer: giver dig muligheden for at placere dine produkter i den orden, som passer bedst til dine behov.

 

Punkt 3: Inden for hver hovedmenu vil der være en række undermenuer, som findes yderst i venstre side.

 

Punkt 4: Her vil den valgte undermenu vises.

 

 1. Skift brugernavn og password

 1. Gå til hovedmenuen Forside
 2. Vælg undermenuen Skift login 
 3. Indtast dit nye brugernavn samt password
 4. Tryk Gem

 

 1. Tilmeld betalingsservice

 1. Gå til hovedmenuen Forside.

 

Under betalingsservice vil der stå: ”Ej tilmeldt! Undgå gebyr – klik her”.

 

 1. Klik på linket
 2. Indtast dine oplysninger
 3. Tryk Send

 

Din tilmelding er nu sendt til registrering, og den vil være registreret indenfor 3 uger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Generel opsætning

Under hovedmenuen Opsætning findes undermenuen Generel opsætning. Her opsættes de overordnede funktioner i dit OnlinePOS kassesystem. I det følgende afsnit vil de forskellige muligheder for opsætning blive gennemgået punkt for punkt.

 

 1. Generelt

  1. Aktiver udvidet split

Ved aktivering af udvidet split bliver prisen på hovedproduktet medregnet i total prisen sammen med splitprodukterne. For uddybende forklaring se 3.4.22 Splitprodukter.

 

 1. Aktiver demo-mode

Skal man undervise personalet i at bruge kastesystemet kan man aktivere demo-mode, da det vil slå registrering af salget fra.

 

 1. Bloker summering af ordre

Ved at blokere summering af ordrer vil alle produkter blive vist på hver deres linje i bonvinduet.

 

Aktiveret                                                                        Deaktiveret

 1. Sprog

Her kan sproget i OnlinePOS ændres.

 

 1. Forside / Prisgruppe navn

Her kan forsiderne og prisgrupperne navngives. Navnene vil kun optræde på terminalen, når man manuelt skifter forside eller prisgruppe i admin-menuen.

 

 1. Bon

Under menuen bon har man mulighed for at tilføje/rette sin bontekst. Derudover er der mulighed for at vælge om, der skal skrives under på returbonnen.

 

Under punktet ekstra bonlinjer er der mulighed for at tilføje ekstra bonlinjer til et produkt. Her kan man vælge mellem at tilføje beskrivelse, PLU og produktgruppe til det enkelte produkt på bonnen.

 

 1. Koder / Sikkerhed

Menuen giver adgang til at sætte kode på diverse knapper i systemet.

 

 1. Opsætning af koder på knapper

 1. Indtast den ønskede kode
 2. Tryk Gem

 

Det vil med rødt være anvist, hvilke knapper der har en aktiv kode.

 1. Nulstil koder på knapper

 1. Marker feltet ud for nulstil
 2. Tryk Gem

 

 1. Bloker sletning ved printet eller sendt

Markeres Bloker sletning hvis printet og/eller Bloker sletning hvis sendt vil det ikke længere være muligt at slette produkter i bonvinduet, hvis en proforma regning er blevet printet eller hvis regningen har været parkeret.

 

 1. Betalingskort

Her kan man sætte et loft på beløbet pr. handel samt blokere muligheden for at hæve over beløbet og hæve uden at lave et salg.

 

 1. Knapper

  1. Dankort / Kontant

Markeres dankort / kontant funktionen vil knappen Betal på kasseterminalen blive delt i to, så man kan vælge mellem kontant eller dankort. Denne funktion er mest anvendelig, når man har en integreret dankortterminal, da beløbet så automatisk vil blive overført til dankortterminalen, når man trykker på dankort.

 

 1. MobilePay

Her aktiveres MobilePay som betalingsmiddel på terminalen.

 

OBS har du ikke en MobilePay POS-løsning skal du manuelt sørge for at tjekke om betalingen er gået igennem på kundens smartphone.   

 

 1. SWIPP

Her aktiveres SWIPP som betalingsmiddel på terminalen.

 

OBS du skal manuelt sørge for at tjekke om betalingen er gået igennem på kundens smartphone.   

 1. Aktiver split-betalingsmodul

Her aktiveres splitbetalingsmodulet på terminalen (se 6.7 Gennemfør betaling via split-betalingsmodulet), så man nemt kan håndtere køb foretaget med flere betalingsmidler.

 

 1. Bloker send-knappen

Ved at blokere send-knappen deaktiverer man muligheden for manualt at sende køkkenbonner. Vi anbefaler at køkkenbonner bliver sendt automatisk enten ved parkering af bord eller ved betaling (se 15 Printeropsætning)

 

 1. Vis produktgrupper på forsiden

Ved at aktivere Vis produktgrupper på forsiden vil den klassiske forside med selvvalgte produkter blive erstattet af en side med alle ens produktgrupper.

 

 1. Vis produktnavne med fed tekst

Skifter skrifttypen på produktnavnene på terminalen til fedskrift.

 

 1. Kort

  1. Tillad indtastning af p-nr.

Ved at tillade indtastning af p-nr. kan man bruge alle standardkort med et tilknyttet p-nr. uden at have kortet fysisk. Det kan være nyttigt, hvis personalet ikke har et fysisk personalekort, men stadig skal have mulighed for at foretage personalekøb.

 

 1. Tillad indbetaling på kort

Ved at aktivere indbetaling på kort tillader man at kortholdere kan indbetale penge på deres kort direkte fra terminalen.  

 

 1. Tillad retur på kort

Ved at aktivere denne funktion gør man det muligt at køre kredit køb foretaget på standardkort retur.

 

 1. Vis kortsaldo på terminal

Hvis denne funktion er aktiv, vil kortsaldoen på et kort blive vist efter at det er blevet kørt gennem kasseterminalen. Kortsaldoen vil blive synlig i bunden af bonvinduet.

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-30%20kl.%2022.24.15.png

 1. Vis ikke besked ved kontant

Når et standardkort er opsat til at skulle betale kontant (se 6.1.4 Avanceret opsætning af standardkort) vil en påmindelses boks vises på terminalen hver gang kortet køres igennem. Ønsker man ikke påmindelsesboksen skal komme frem, kan man aktivere denne funktion.

 

 1. Udskriv kopi af indbetalingskvittering

Ved at aktivere denne funktion vil der blive udskrevet to indbetalingskvitteringer, når en indbetaling bliver foretaget.  

 

 1. Vis kort ved kundesøgning på terminal

Gør det muligt at finde oprettede kort i kundesøgningen i kundemodulet på terminalen (se 8 Kundemodul (senderegninger)).

 

 1. Tillad redigering af kortinfo på terminal

Gør det muligt at redigere informationerne tilknyttet til et kort direkte på terminalen.

 

 1. Pris der bruges ved kort

Her kan man vælge, hvilken prisgruppe ens standardkort skal bruge som standard. Prisgruppen kan dog altid ændres for det enkelte kort under kort opsætning (se 6.1.4 Avanceret opsætning af standardkort).  

 

 1. Deaktiver tilgodebevis

Deaktiverer muligheden for at udstede tilgodebevis på terminalen.

 

OBS kun muligt i OnlinePOS Detail.

 

 1. Ekspedientkort

  1. Aktiver ekspedientkort

For at kunne anvende ekspedientkort på terminalen, skal Aktiver ekspedientkort være aktiveret. Ekspedientkort er de standardkort, som har fået tilknyttet et ekspedientnummer (læs mere under 6.1.4 Avanceret opsætning af standardkort). Ved at aktivere denne funktion vil det nu være nødvendigt at logge ind, hver gang man skal bruge kasseterminalen. Der er 3 forskellige måder at logge ind; ved brug af et ekspedientkort, indtastning af ekspedientnummer eller ved brug af en ekspedientliste. Som standard vil metoden til at logge ind være via ekspedientkort, som skal køres gennem kortlæseren.

 

 1. Vis eks. navn på bon

Aktiveres Vis eks. navn på bon vil ekspedientnummeret på bonnen blive erstattet med ekspedientens navn.

 

 1. Bloker std. ekspedientkort

Ved at aktivere dette blokerer man for brugen af standard ekspedientkort. Et standard ekspedientkort er et kort som bestilles specielt, og hvis eneste funktion er at fungere som ekspedientkort til at logge ind på kassen.

 

 1. Tillad indtastning af ekspedientnr.

Ved at tillade indtastning af ekspedientnummer vil det være muligt at logge ind på terminalen ved at indtaste sit ekspedientnummer. Som standard vil det være muligt at indtaste et hvilket som helst nummer og derefter logge ind på terminalen. Vi anbefaler derfor, at man samtidig markerer Tillad kun indtastning af oprettede ekspedientnumre, således vil det kun være muligt at logge ind ved at indtaste et allerede oprettet ekspedientnummer. Denne funktion kan være brugbar, hvis personalet ikke altid har deres ekspedientkort på sig, og derfor ikke vil have mulighed for at logge ind via deres ekspedientkort, eller hvis man ikke ønsker at benytte fysiske kort.

 

 1. Vis ekspedientliste

Ved at markere Vis ekspedientliste vil man kunne logge ind på terminalen ved at trykke på sit navn på kasseterminalens forside. Ekspedienterne synlige på forsiden vil svare til navnene tilknyttet til ekspedientkortene. Ændringer af ekspedienter foregår derfor i opsætningen af ekspedientkort (se 6.1.4 Avanceret opsætning af standardkort).

 

 1. Tillad redigering af ekspedientliste

Aktivering af redigering af ekspedientliste vil gøre det muligt at bestemme, hvilke ekspedienter der skal være synlige i ekspedientlisten via terminalen (se 3.2.3.1 Rediger ekspedientliste i Brugermanualen). Det vil derfor være muligt kun at vise de ekspedienter, som er på arbejde. På denne måde kan man sikre, at de ansatte hurtigt kan finde deres navn.  

 

 1. Nulstil ikke ved betal

Ved at aktivere Nulstil ikke ved betal vil man ikke længere komme ud på ekspedientforsiden, når der trykkes betal. Det vil derfor være nødvendigt at skifte ekspedient manuelt hver gang en ny ekspedient skal bruge terminalen (se 3.3 Log ud af kassen). Vi anbefaler kun at bruge denne funktion i forretninger, hvor man ikke deler kasseterminalen med andre ekspedienter samtidigt.

 

 1. Tillad brug af p-kort

Hvis aktiveret har man mulighed for at logge ind på terminalen ved indlæsning af ekspedientkort.

 

 1. Vis bordplan ved login

Aktiveres denne funktion vil bordplanen automatisk blive vist, som det første efter login. For at oprette en bordplan se 2.9.3 Opret en grafisk bordplan

 

 1. Spørg efter gæsteantal

Bestemmer om der skal indtastes et gæsteantal når et bord åbnes/parkeres første gang. 

 

 1. Quick-hold

  1. Aktiver quick-hold

Aktiveres quick-hold vil der under bonvinduet komme to nye knapper.

 

Det vil muliggøre at sætte en ordre på hold, mens en anden ordre modtages. Den parkerede ordre kan nemt hentes tilbage ved at trykke på quick-hold knappen, hvor den er blevet parkeret.  Dette er et nemt og hurtigt alternativ til bordparkering.

 

OBS: Det er ikke muligt at have quick-hold aktiveret samtidigt med serveringsopdeling.

 

 1. Nulstil eks. ved quick-hold

Ved tryk på quick-hold knapperne kommer man automatisk ud på forsiden, så næste ekspedition kan blive foretaget af en anden ekspedient. Købet parkeret på quick-hold knappen vil være tilgængeligt for alle ekspedienter.

 

 1. Brug quick-hold som eks. 1 & 2

Ved at aktivere denne funktion vil quick-hold knapperne blive lavet om til to ekspedientknapper. Denne funktion er optimal i forretninger, hvor man deler terminalen 2 ekspedienter og gerne vil kunne registrere hvad den enkelte sælger.

 

 1. Køkkenprinter

  1. Aktivering og opsætning af serveringsopdeling

For at aktivere serveringsopdeling skal man først og fremmest aktivere denne funktion. Herefter skal man oprette sine serveringsgrupper.

 

 1. Gå til undermenuen Serveringsgrupper under opsætning.
 2. I drop-down listen vælges serveringsrækkefølgen for serveringsgruppen
 3. Indtast navnet for serveringsgruppen i det tomme felt
 4. Tryk Opret

 

            

Næste skridt er at tildele de enkelte produktgrupper en af de oprettede serveringsgrupper.

 

 1. Gå til undermenuen Produktgrupper under Opsætning
 2. Under FHD vælges hvilken serveringsgruppe hver enkelt produktgruppe skal tilhøre. Nummeret valgt under FHD skal matche nummeret valgt til serveringsgruppen.

 

Det var sidste skridt i opsætningen, og køkkenet burde nu modtage køkkenbonner, som er delt op efter serveringsrækkefølgen.

 

OBS: Det er ikke muligt at have quick-hold aktiveret samtidigt med serveringsopdeling.

 

 1. Antal alarmer ved køkkenbon

Bestemmer hvor mange gange alarmen sat til køkkenprinteren skal bippe, når en køkkenbon er printet. Bemærk alarmen købes separat, kontakt OnlinePOS for bestilling.

 

 1. Ekstra køkkenbonner

Hvis det er nødvendigt at køkkenet modtager mere end en køkkenbon per bestilling, vil det her være muligt at indstille, hvor mange ekstra bonner der skal sendes.

 

 1. Send kopi af køkken 1 til

Det vil her være muligt at sende en kopi af køkkenbonen sendt til køkken printer 1 til en valgfri køkkenprinter.

 

 1. Send summeringsbon til

For at der bliver sendt en summeringsbon, skal det bestemmes på hvilken køkkenprinter den skal printes. Det gøres ved at markere feltet ud for printeren og trykke gem.

 

 1. Bordparkering / Bordplan

  1. Tillad ens borde i bordplan

Denne funktion er kun relevant i forhold til at lave den grafiske bordplan. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at bruge mere end en firkant for at optegne et bord i bordplanen, og det er kun muligt, hvis man tillader at have ens borde i bordplanen.

 

 1. Parker ved print

Hvis aktiveret vil et bord automatisk blive parkeret ved print af proforma bon. Vi anbefaler at have denne funktion slået til, da man derved slipper for mange fejl med forsvundne borde.  

 

 1. Opret en grafisk bordplan

Det følgende afsnit vil gennemgå, hvordan man opretter en grafisk bordplan.

 

 1. Gå til undermenuen Etageplan under Opsætning
 2. Indtast navnet på etagen og tryk Opret

 

 1. Gå til undermenuen Bordopsætning under Opsætning
 2. Vælg den oprettede etage

 

Du vil nu få en tom oversigt, hvor du kan placere borde samt optegne rummet.

For oprette et bord eller optegne rummet tryk på et tomt felt. Du vil herefter få følgende muligheder:

 

 

For at oprette et bord indtast det ønskede bordnummer i feltet og tryk Gem.

Vil man i stedet begynde at optegne rummet, kan man anvende de sorte streger til at optegne lokalet.

For at slette/nulstille et felt, tryk da på feltet, og derefter på slet eller erstat det med et bord eller en ny streg.

 

 1. Kasserapport

  1. Vis priser incl. Moms

Markeres dette felt vil alle priser på kasserapporten blive vist inklusiv moms.

 

 1. Vis ikke returbonner

Markeres dette felt vil antallet af returbonner ikke blive vist på kasserapporten.

 

 1. Vis ikke nulsalg

Markeres dette felt vil nulsalg (skuffen åbnet uden et salg er registreret) ikke blive vist på kasserapporten

 

 1. Skjul produktlinjer

Man vil ikke se salget af de enkelte produkter, men kun produktgruppens samlede salg på kasserapporten.

 

 1. Udskriv avancerapport

Markeres dette felt vil en avancerapport blive udskrevet sammen med kasserapporten. For at en avancerapport kan udskrives forudsætter det, at man har opsat systemet til at kunne generere en avancerapport (se 11.2 Avancerapport).

 

 1. Optælling

  1. Aktiver optælling

Ved at aktivere optælling vil det nu være nødvendigt at udfylde en kasseoptælling (se 18.2 Nulstil kasse med optælling) inden kassen kan nulstilles. Vi anbefaler vores kunder at aktivere optælling, da det automatisk afstemmer det solgte med pengene i kassen. Man vil derfor med det samme kunne se, hvis der er differencer. Ved at aktivere Vis dif vil en eventuel difference blive vist på terminalen inden bogføring af dagens omsætning.

 

Er optælling ikke aktiveret vil kassen blot blive nulstillet og en kasserapport vil blive printet. Det vil derfor være nødvendigt manuelt at afstemme kassebeholdningen med kasserapporten efterfølgende.

 

 1. Tilføje/ændre/slette optællingsfelter

Optællingsfelterne kan ændres i undermenuen Kasseoptælling under hovedmenuen Opsætning.

 

For at tilføje et nyt optællingsfelt skal de følgende informationer udfyldes:

 

Tekst: her indsættes et valgfrit navn på optællingsfeltet.

 

Type: her vælges om optællingen er en kortbeholdning, kontantbeholdning eller minusbeholdning. Hvis man bruger en 2-delt betal knap (kontant/dankort) er det vigtigt at dele sine optællingsfelter op i om det er kontant- eller kortbeholdning, da systemet vil afstemme kassen i forhold til hvordan beløbene er modtaget.

Minusbeholdning bruges til at oprette et optællingsfelt med startbeholdning. Beløb tastet ind i et optællingsfelt med typen minusbeholdning vil blive trukket fra dagens omsætning.

 

Sortering: bruges til at bestemme rækkefølgen på optællingsfelterne.

 

Beløb: bruges til at lægge en fast byttepengebeholdning ind. Feltet skal kun bruges sammen med typen ”minusbeholdning”.

 

Konto: hvis dit OnlinePOS system er integreret med dit økonomisystem skal her indtastes de relevante kontonumre. Få hjælp til opsætning af OnlinePOS.

 

Når alle nødvendige felter er udfyldt, tryk Opret.

 

Eksempel

For at slette et optællingsfelt marker Slet og tryk Gem.

 

 1. Lager

  1. Bloker lagerbestillinger hvis ikke på lager

Denne funktion er kun relevant for kæder med flere forretninger, hvor man kan bestille fra et hoved/fjernlager. Ved at aktivere denne funktion vil det ikke længere være muligt for forretninger at bestille varer hjem fra hovedlageret, hvis hovedlageret er udgået for varen.

 

 1. E-mail om minimumslager

I feltet ud for E-mail om minimumsbeholdning indtaster man alle de e-mail adresser (separeret med ;), som skal modtage en daglig liste med produkter, hvor beholdningen er under minimum. For opsætning af minimumslager se 5.9 Minimumslager.

 

 1. Timeregistrering

Under timeregistrering vil det være muligt at bestemme et klokkeslæt, hvor al personale automatisk bliver logget ud. På den måde kan man sikre sig, at en ansats timer ikke vil blive registreret natten over, hvis den ansatte har glemt at logge ud efter lukning af forretningen.

 

 1. Take Away

  1. Prisgruppe

Det vil under Take Away være muligt at opsætte systemet til at anvende forskellige priser på forskellige dage. Det kunne eksempelvis være, hvis man har nogle specielle tilbud mandag-torsdag, så kunne de være opsat via prisgruppe 2. Man vil derfor vælge prisgruppe 2 i feltet ud for mandag-torsdag, og prisgruppe 1 fredag-søndag. Når systemet er sat til at anvende prisgruppe 2 vil den tage pris 2 på alle produkter med en pris 2, hvis der ikke er lavet en pris 2 på produktet, vil pris 1 blive brugt i stedet. Det er derfor kun nødvendigt at skrive en pris 2, hvis produktet skal have en anden pris mandag-torsdag end fredag-søndag.

 

 1. Forberedelsestid

Den fastsatte forberedelsestid bestemmer, hvornår en Take Away bestilling skal sendes i køkkenet. Det vil sige, at hvis forberedelsestiden er sat til 25 min., så vil køkkenbonnen blive printet 25 min. inden det indtastede afhentningstidspunkt.

 1. Oprettelse af produkter

I det følgende afsnit vil det blive gennemgået, hvordan man opretter produktgrupper samt produkter.

 

 1. Opret en produktgruppe

Før man kan begynde at oprette sine produkter, skal man have oprettet sine produktgrupper. Produktgrupperne inddeler produkterne i relevante grupper, hvilket gør det hurtigere at finde sine produkter på kasseterminalen.

 

 1. Gå til hovedmenuen Opsætning
 2. Vælg undermenuen Produktgrupper

 

Du er nu i menuen for oprettelse af produktgrupper.

Det vil nu blive gennemgået, hvordan du opretter en simpel produktgruppe:

 

 1. Indtast navn
 2. Vælg farve
 3. Tryk Opret

 

Billede 2: Opret en simpel produktgruppe

 

 1. Opret et produkt

Efter at have oprettet din produktgruppe er du nu klar til at oprette produkter. Der kan være 32 produkter synlige på kasseterminalen ad gangen, men der kan dog uden problemer oprettes mere end 32 produkter i en produktgruppe. Har man produktgrupper, hvor der skal være mere end 32 produkter synlige ad gangen, vil det være nødvendigt at dele produktgruppen op i to.  

 

 1. Tryk på produktopsætningsmenuen Produktgrupper
 2. Vælg din produktgruppe.

 

Du er nu i menuen for oprettelse af produkter til den pågældende produktgruppe.

Det vil nu blive gennemgået, hvordan man opretter et simpelt produkt.

 

 1. Indtast navn
 2. Skriv prisen på produktet i feltet Pris 1
 3. Vælg farve i drop-down listen
 4. Tryk Opret

 

 

 

 1. Placer produktet på kasseterminalens forside

Efter at have oprettet både produktgruppe og produkt er du nu klar til at placere det på kasseterminalens Forside.

 

 1. Gå til produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer
 2. Vælg Forside 1

 

 

Du har mulighed for at placere 32 produkter på din forside, hvilket er repræsenteret af hver deres firkant.

 

 1. Tryk på den plads, hvor du vil placere dit produkt

 

 

 1. Vælg produktgruppe og det produkt du vil have placeret på din forside.
 2. Produktet vil nu være synligt på din forside oversigt, samt synlig på kasseterminalens forside.

 

OBS: Husk at opdatere kasseterminalen ved at trykke på Betal / Kontant.

 

 1. Oprettelse af avancerede produkter

I det næste afsnit vil det blive gennemgået, hvordan man opretter produkter med specielle funktioner.

 

 1. Personale produkter (p-produkt)

Efter at have oprettet dine personalekort (se 6.1.3 Opsætning af standardkort) vil du have mulighed for at oprette personale produkter. Personale produkter vil ikke kunne købes, medmindre et personalekort er blevet indlæst.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere

 

 1. Market feltet P-produkt
 2. Tryk Gem

 

 1. Produkter uden rabat

Efter at have oprettet standardkort (se 6.1.3 Opsætning af standardkort), som udløser en rabat på alle produkter, vil du have mulighed for at markere produkter, hvor rabatten ikke skal gælde.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Marker feltet Ej rabat
 4. Tryk på Gem

 

 1. Produkt med åben pris

Det er muligt at oprette produkter med åben pris. Rent praktisk betyder det, at man har mulighed for at indtaste en valgfri pris på et produkt.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Marker feltet Åben pris
 4. Tryk på Gem

 

Ovenstående funktion muliggør indtastning af priser i rundetal eks. 50, 19 etc. Ønsker man at have en åben pris, hvor det er muligt at indtaste beløb i kroner og øre skal man under Vis mere også markere Ørebeløb. Det vil da være muligt at indtaste beløb så som 19,95. Man skal dog huske det altid vil være nødvendigt at indtaste ørebeløbet eks. 50,00.

 

 1. Opret MSG/Køkkenbesked

Det er muligt at opsætte en række standard MSG beskeder, som kan tilknyttes ens produkter fra terminalen.    

 

 1. Gå til hovedmenuen Opsætning
 2. Vælg undermenuen Køkkenbeskeder
 3. Indtast navn på Køkkenbeskeden samt vælg en farve til knappen
 4. Tryk Opret

 

Køkkenbeskeden er herefter oprettet og vil være tilgængelig i MSG menuen på terminalen  (se 9.1 Tilføj via MSG-menuen).

 

 1. Vis MSG / Køkkenbeskeder

Ved at aktivere Vis MSG vil du efter at have trykket på produktet på terminalen automatisk få vist MSG oversigten. Denne funktion anvendes ofte til køkkenprodukter, da du på denne måde vil have mulighed for at specificere, hvordan retten skal tilberedes.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Marker feltet Vis MSG
 4. Tryk på Gem

 

Det er også muligt at oprette MSG beskeder tilknyttet et bestemt produkt – læs mere under 3.4.7 Tilføj undermenu/MSG til et produkt.  

 

 1. Vis MSG Tastatur

Ved at aktivere Vis MSG tastatur vil du efter at have trykket på produktet på terminalen få mulighed for at tilføje en valgfri tekst til produktet.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Marker feltet Vis MSG tastatur
 4. Tryk på Gem

 

 1. Tilføj undermenu/MSG til et produkt

Denne funktion muliggør, at man efter at have trykket på et produkt får en række valgmuligheder frem. Det kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, eksempelvis:

 

Steak eksempel

Du sælger en steak, og kunden vil gerne have den skal være gennemstegt, men med et standard produkt vil køkkenet kun få at vide, at der er blevet bestilt en steak. Ved at oprette undervalg vil du have mulighed for efter at have trykket på steak, at kunne vælge mellem rare, medium-rare, gennemstegt etc.

 

Tilbud eksempel

Det kunne også anvendes til at få ekspedienter til at huske, at spørge kunder om de vil have et specielt tilbud.  Man kunne have følgende tilbud, når du køber en stor fadøl, kan du købe et valgfrit shot til 10 kr.. Når ekspedienten trykker på en stor fadøl, vil en ny skærm automatisk komme frem med shot tilbuddet. Derudover vil tilbuddet også kun være tilgængeligt sammen med købet af en stor fadøl.  

 

For at oprette undervalg til dine produkter skal du gøre følgende:

 

 1. Gå til hovedmenuen Opsætning
 2. Vælg undermenuen MSG sider
 3. Opret en MSG side ved at udfylde felterne
  1. Navn: Indtast navnet på din underside
  2. Antal valg: bestemmer hvor mange undervalg, man kan vælge inden siden automatisk lukker ned. Efterlades den tom, vil man kunne tage alle de undervalg man ønsker.
  3. Tryk Opret og Gem

 

 

 1. Herefter opretter du en ny produktgruppe (se 3.1 Opret en produktgruppe) – kald den evt. MSG
  1. Marker Skjul, da den ikke skal være tilgængelig på kasseterminalen

 

 1. I din nye produktgruppe opretter du nu alle dine undervalg
  1. Er undervalget gratis efterlades Pris 1 tom, hvis det koster noget ekstra indtastes en pris

 

 1. Gå til produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer og vælg din oprettede MSG side under MSG pages(den vil typisk være nederst i listen).
  1. Her indsætter du alle de ønskede undervalg
   1. Tryk på en tom placering
   2. Vælg den nyoprettede produktgruppe, som indeholder dine undervalg
   3. Vælg det ønskede undervalg

 

 

 1. Herefter går du til det produkt, som skal have de oprettede undervalg
  1. Tryk på Vis mere
  2. Under Funktion vælger du din MSG side i listen

 

 1. Tryk Gem og du er nu færdig

 

I princippet kan man lave lige så mange undersider efter hinanden, som ønsket. Skal man eksempelvis også vælge sauce under steak bestillingen, så opretter man blot en ny MSG side for saucer, og opsætter denne underside til at poppe op efter man har valgt stegning. Man skal altså sætte MSG siden sauce, som funktion i vis-mere til alle stegningsmulighederne (trin 7).

 

 1. Skjul produkt på bonnen

Hvis et produkt skal skjules på kundebonnen kan det gøres således:

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Marker feltet Skjul på bon
 4. Tryk på Gem

 

 1. Flyt produkt til en anden produkt gruppe

Hvis et produkt skal flyttes fra en produktgruppe til en anden gøres det således:

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Tryk på drop-down listen ud for Produktgruppe

 

 

 1. Vælg den nye produktgruppe
 2. Tryk på Gem

 

 1. Indtast/ændre stregkoden (PLU) på et produkt

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere 
 3. Indtast den ønskede PLU i feltet PLU
 4. Tryk Gem

 

 1. Ændre produktnavnet på bonnen

Skal produktet hedde noget andet på bonnen, end hvad der er angivet som produktnavn, så kan det løses ved at angive en bon tekst.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Skriv den nye bon tekst i feltet ud for Bon tekst

 

 

 1. Tryk på Gem 
  1. Tilføj kontonummer til produkt

Konto bruges til integration af økonomisystem. For hjælp til integration kontakt os på 0045-70702636.

 1. Momssats

Som standard er momssatsen sat til 25%. Ønskes andre momssatser kontakt da OnlinePOS for hjælp til opsætning.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Tryk på drop-down listen ud for momssats
 4. Vælg den ønskede momssats
 5. Tryk på Gem 

 

 1. Slet produkt

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Tryk på drop-down listen ud for Slet
 4. Vælg Ja
 5. Tryk på Gem

 

 1. Indsæt indkøbspris

For at kunne lave en avancerapport (se 11.2 Avancerapport) er det nødvendigt at angive indkøbsprisen på dine produkter.

 

 1. Gå til et produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Angiv indkøbsprisen i feltet ud for Indkøbspris
 4. Tryk på Gem

 

Har du har flere produkter i samme produktgruppe, som mangler indkøbspris, kan du angive indkøbsprisen for alle produkter inden du trykker gem. Det er ikke nødvendigt at trykke gem for hvert enkelt produkt.

 

 1. Udbetaling og rabatknapper

Ved at markere Udbetaling under Vis mere bliver produktet lavet om til en udbetalingsknap. Beløbet på produktet vil derfor blive trukket fra prisen på det samlede køb. Udbetalingsfunktionen kan derfor bruges til at lave rabat- og udbetalingsknapper. Prisen på knappen kan enten være fast eller åben. For at lave en fast pris skrives ganske enkelt priser i de ønskede prisgrupper. For at lave en åben pris skal man også markere Åben pris under Vis mere og ikke skrive noget i prisgrupperne.

 

 1. Definer hvilken bonprinter bonnen skal printes på

Har du en eller flere netværksprintere tilknyttet til din kasseterminal, vil du have mulighed for at definere på hvilken printer et produkt skal udskrives. Denne funktion anvendes hovedsageligt til at bestemme om et produkt skal sendes til eksempelvis bar- eller køkkenprinteren.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Tryk på drop-down listen ud for Send til
 4. Vælg den ønskede printer
 5. Tryk på Gem

 

OBS:  Er Send til sat som Standard, vil produktet blive sendt til den printer, som er defineret for produktgruppen (se 3.5.1 Angiv til hvilken printer en produktgruppe skal sendes). Det vil sige, at hvis produktgruppen ”Hovedretter” er sat til at sende til ”køkken 1”, vil alle produkter i produktgruppen ”Hovedretter” automatisk blive sendt til køkkenprinter 1. Det vil derfor ikke være nødvendigt at anvende ovenstående funktion, medmindre produktet skal sendes til en anden printer end den defineret for produktgruppen.

 

 

 1. Send et produkt til flere printere

Skal et produkt printes på mere end en printer, kan dette opsættes under vis mere.

 

 1. Gå til det pågældende produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. Ud for Send også til markeres de ønskede printere, hvor produktet også skal printes.
 4. Tryk på Gem

 

OBS: For at kunne anvende denne funktion kræver det at dine bonprintere er netværksprintere.

 

 1. Tilføj leverandør til produkt

For at kunne tilføje leverandører til sine produkter skal de først oprettes. Leverandører oprettes på følgende måde:

 

 1. Gå til hovedmenuen Opsætning
 2. Gå til undermenuen Leverandører
 3. Indsæt navn, adresse samt kontaktoplysninger
 4. Tryk Opret

 

Efter at ens leverandører er blevet oprettet, vil det nu være muligt at tilføje dem til dine produkter.

 

 1. Gå til dit produkt
 2. Tryk på Vis mere
 3. I drop-down listen ud for Leverandører vælges den pågældende leverandør af produktet.
 4. Tryk Gem

 

Gøres dette for alle produkter vil det bl.a. være muligt at trække rapporter på, hvor meget der bliver solgt fra de forskellige leverandører.

 

 1. Beskrivelse

Under Vis mere for hvert enkelt produkt har man mulighed for at tilføje en beskrivelse til produktet. Beskrivelsen kan tilføjes på kundebonnen (se 2.2 Bon). Derudover kan beskrivelsen bruges, som søgefilter i enkelte rapporter i BackOffice.

 

 1. TAW

Aktiveres TAW vil produktet blive tilgængeligt på din hjemmesides integrerede bestillingsside.

 1. Splitprodukter

Splitprodukter kan bruges når et produkt består af flere produkter fra forskellige produktgrupper, hvor man gerne vil have salget registreret i hver enkelt produktgruppe.

 

 1. Gå til produktet, som skal laves til et splitprodukt
  1. Det er ikke nødvendigt at have en pris på splitproduktet, da prisen er en summering af prisen på delprodukterne
  2. Ønsker man, at prisen på splitproduktet skal lægges sammen med prisen på delprodukterne, skal man aktivere udvidet split (se 2.1.1 Aktiver udvidet split)
 2. Tryk på Split

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-31%20kl.%2015.04.09.png

 

 1. Via drop-down listen tilføjes de produkter splitproduktet består af
 2. Når alle produkter er tilføjet gå tilbage til produktoversigten ved at trykke på Tilbage til produktgruppen

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-31%20kl.%2014.38.13.png

 

 1. Tryk Gem

 

Splitproduktet vil nu være oprettet.

 

 1. Åben en produktgruppe ved tryk på produkt

Det er muligt at få en bestemt produktgruppe vist ved at trykke på et produkt. Det bruges ofte, hvis man har mere end 32 produkter i en produktgruppe.

 

Eksempel

Din bar sælger special øl, hvor du har +200 varianter. Ud over øl sælger du en række andre produktkategorier, hvilket gør du allerede har 12 produktgrupper synlige i toppen, og derfor ikke har plads til flere. Du ønsker ikke at skulle trykke på Vis alle grupper for at finde alle dine øl varianter. Du vælger derfor kun at have én produktgruppe kaldet Øl, og i denne produktgruppe placerer du resten af dine produktgrupper med special øl.

For at oprette ovenstående eksempel gøres følgende:

 

 1. Opret produktgrupper som inddeler dine produkter i grupper af maksimum 32
  1. Marker Skjul og Skjul HT på alle nyoprettede produktgrupper

 

 

 1. Opret produktgruppen, som skal indeholde de andre produktgrupper
  1. I denne produktgruppe oprettes produkter med tilsvarende navne til produktgrupperne oprettet i punkt 1
  2. Pris 1-5 skal være tom

 

 

 1. Tryk på Vis mereud for et af de oprettede produkter
  1. Under Funktion vælger du den matchende produktgruppe til navnet på produktet

 

 

 1. Gør det samme for alle oprettede produkter i produktgruppen

 

 1. Tryk Gem      

 

I den oprettede produktgruppe (punkt 2) vil der nu ligge x antal produkter, som giver adgang til en bestemt produktgruppe.

 1. Produktgrupper

  1. Angiv til hvilken printer en produktgruppe skal sendes

Hvis der er tilknyttet netværksprintere til dit system, vil du have mulighed for at definere, hvilken printer en produktgruppes produkter skal sendes til.

 

 1. Gå til hovedmenuen Opsætning
 2. Tryk på undermenuen Produktgrupper

 

Under Type vil du have mulighed for at vælge, hvilken printer produkterne i den pågældende produktgruppe skal sendes til.  

 

 1. Vælg den ønskede printer
 2. Tryk Gem

 

 1. Grupperabat

Grupperabat funktionen gør det muligt at udløse en fastsat rabat på en hel produktgruppe, når der er blevet købt et fastsat antal varer fra den valgte produktgruppe. Det kunne eksempelvis bruges på en burgerrestaurant, hvor man sælger saucer til pomfritterne. Prisen pr. sauce er 12 kr., men man kan få 3 for 30 kr..

 

For at oprette en grupperabat skal du gøre følgende:

 

 1. Opret en ny produktgruppe (se 3.1 Opret en produktgruppe) – kald den evt. rabat

1.1  Under Type vælges Rabat

 1. Gå til den nyoprettede produktgruppe
 2. Her opretter du din rabat
  1. Prisen skal være den rabat der skal trækkes fra det samlede beløb.

Det vil sige i vores sauce eksempel, så vil den samlede pris uden rabat være 36.

Vi skriver derfor -6 i pris 1 .

 

 

 

 1. Gå til undermenuen Grupperabat under Opsætning
 2. Ud for den produktgruppe, som skal have den nye rabat udfyldes følgende felter
  1. Rabat antal: det antal produkter som skal købes inden rabatten udløses
  2. Rabatprodukt: I listen vælger du den ønskede rabat
   1. OBS: To produktgrupper må ikke have samme rabatprodukt!

 

 

 1. Tryk Gemog grupperabatten er nu oprettet.
  1. Knapplacering

Det er muligt selv at vælge placeringen for alle produktknapper på kasseterminalen via produktopsætningsmenuen ”rediger knapplaceringer”. I det følgende afsnit vil det blive gennemgået, hvilke muligheder man har for at placere sine produktknapper.

 

 1. Forsider

I OnlinePOS kassesystemet er der mulighed for at have op til 5 forskellige forsider. Kasseterminalen vil som standard starte på forside 1, men det kan dog ændres gennem enten prisskiftekalenderen (se 4 Prisskifte kalender) eller i admin menuen på kasseterminalen (se 16 Skift forside og prisgruppe).

 

Forsiderne opsættes på følgende måde:

 1. Gå til produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer
 2. Vælg en af forsiderne

 

 

 

 

Du har mulighed for at placere 32 produkter per forside, hvilket er repræsenteret af hver deres firkant.

 

 1. Tryk på den plads, hvor du vil placere dit produkt

 

 

 1. Vælg produktgruppe og det produkt du vil have placeret på din forside.
 2. Produktet vil nu være synligt på din forside oversigt, samt synlig på kasseterminalens forside.

 

HUSK at opdatere kasseterminalen ved at trykke Betal / Kontant

 

 1. Produktgrupper

I toppen på kasseterminalen vil alle dine produktgrupper være synlige. Man kan vælge at lade systemet placere sine produktgrupper, eller også kan man selv vælge rækkefølgen. Placering foregår mere eller mindre på samme måde, som placering af produkter på forsiden.

 

 1.  Gå til produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer
 2. Vælg Produktgrupper
 3. Du kan nu placere dine produktgrupper ved at trykke på et tomt felt, og derefter vælge den ønskede produktgruppe i drop-down listen.
 4. Når produktet er blevet placeret i boksen vil ændringerne automatisk blive gemt og synkroniseret med kasseterminalen.

 

OBS: Vælger man selv at placere sine produktgrupper, skal man altid huske at placere en nyoprettet produktgruppe, ellers vil den ikke blive vist på kasseterminalen.

 

 1. Håndterminal

Anvender man OnlinePOS håndterminaler sammen med sit kassesystem, er det muligt at bestemme visningsrækkefølgen på produkterne på håndterminalerne.

 

 1. Gå til produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer
 2. Vælg Håndterminal
 3. Vælg den produktgruppe du vil tilpasse i drop-down listen

 

 1. Du kan nu bestemme visningsrækkefølgen ved at trykke på produkterne i højre side, og derved flytte dem over i kolonnen til venstre.

 

 

Ændringerne bliver automatisk gemt. Husk at opdatere din håndterminal efter at have lavet ændringer i opsætningen.

 

OBS: Vælger man selv at lave en visningsrækkefølge, vil det kun være de produkter, som er rykket ind under ”visning på håndterminal”, som vil blive vist på håndterminalen. Man skal derfor huske at rykke alle produkter over, selvom man måske er ligeglad med rækkefølgen på de sidste 5.

 

 1. Lager

Når man går ind i lagerfunktionen på kasseterminalen, starter man på en lagerforside. Her er det muligt, at placere de lagerprodukter man anvender mest, så man ikke behøver at gå ind i de forskellige lagerproduktgrupper for at finde lagerprodukterne. Lagerforsiden opsættes på stort set samme måde, som de normale forsider.

 

 1. Gå til produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer
 2. Vælg Lager

 

Du har mulighed for at placere 32 lagerprodukter på din lagerforside, hvilket er repræsenteret af hver deres firkant.

 

 1. Tryk på den plads, hvor du vil placere dit produkt

 

 

 1. Vælg lagerproduktgruppe og det lagerprodukt du vil have placeret på din lagerforside.
 2. Tryk Gem
 3. Produktet vil nu være synligt på din lagerforside oversigt, samt synlig på kasseterminalens lagerforside.

 

 

 1. Pager

Bruger du et pagersystem sammen med dit OnlinePOS kassesystem vil det være muligt at vælge placeringen af dine pagerbeskeder på pagerbesked oversigten på kasseterminalen.

 

 1. Gå produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer
 2. Vælg Pager

 

Du vil nu se en tom oversigt, hvor du kan placere pagerbeskeder i alle de tomme felter.

 

 1. Tryk på et tomt felt
 2. Vælg den besked du vil placere i feltet via drop-down listen i toppen.
 3. Tryk Gem

 

Pagerbeskeden vil nu være placeret i oversigten.

 

 1. Placere produkter i produktgruppen

Det er muligt selv at bestemme produkternes placering i deres respektive produktgrupper. På den måde kan man systematisere placeringen i produktgrupperne, og derved gøre det nemmere at finde produkterne.

 

 1. Gå til produktopsætningsmenuen Rediger knapplaceringer
 2. Vælg en af dine produktgrupper

 

Du vil nu have en tom oversigt, hvor du vil have mulighed for at placere 32 produkter, repræsenteret af hver deres firkant.  

 

 

 1. Tryk på den firkant, hvor du vil placere dit produkt
 2. Vælg et produkt i drop-down listen

 

 1. Produktet vil nu være synligt i din produktgruppe oversigt, samt synlig i produktgruppen på kasseterminalen.

 

 

OBS: Vælger man selv at bestemme placeringen af sine produkter i en produktgruppe, skal man altid huske at placere et nyoprettet produkt i produktgruppen, da det ikke vil blive tilføjet automatisk.

 1. Prisskifte kalender

I prisskifte kalenderen kan du opsætte dit OnlinePOS kassesystem til automatisk at skifte prisgrupper og forsider. Du finder prisskifte kalenderen i undermenuen Prisskiftkalender under Opsætning.

 

Du har mulighed for at oprette prisskift på en specifik dato eller for en bestemt dag i ugen.

 

Opret prisskift for en specifik dato 

 1. Vælg den ønskede dato i kalenderen til højre.
 2. Vælg tidspunktet, hvor prisen skal skifte.
 3. Under skift til vælges til hvilken prisgruppe eller forside terminalen skal skifte til.
 4. Under Terminal defineres det, om det skal være på alle ens terminaler eller kun på en bestemt terminal prisskiftet skal gælde.
 5. Tryk på Opret

 

Man skal huske også at oprette et prisskift for, hvornår terminalen skal skifte til normal prisen eller den normale forside igen. Et oprettet prisskift kunne evt. se således ud:

 

OBS: Hvis prisen skal skifte kl. 24:00 skal man enten skrive 23:59 eller 00:01 og så vælge dagen efter.

 

Alle datoer med oprettede prisskift vil blive grønne i kalenderen.

 

 

Opret prisskift for en bestemt dag i ugen

Den eneste forskel i forhold til at oprette for en specifik dato er, hvordan datoen vælges. Her skal ikke trykkes på en specifik dato, men derimod på den ønskede dag i ugen øverst i kalenderen.

 

 

Når prisskift bliver oprettet for en bestemt dag i ugen, vil prisskiftet fortsætte i alle uger fremover indtil prisskiftet bliver ændret/slettet.

 1. Lagerstyring

For at kunne anvende lagerstyring er det nødvendigt, at du kontakter OnlinePOS på 0045-70702636. Vi vil da hjælpe dig med at gøre dit OnlinePOS system klar til lagerstyring.

 

 1. Opret lagerproduktgruppe

Lagerproduktgrupperne er de samme produktgrupper, som der er oprettet for dine produkter. For at oprette en ny produktgruppe se 3.1 Opret en produktgruppe.

 

 1. Oprettelse af lagerprodukter

Lagerprodukter kan oprettes på to forskellige måder.

 

Metode 1

Under oprettelse af dine produkter har man mulighed for at markere Lager.

 

 

Gøres dette vil produktet automatisk blive oprettet, som lagerprodukt. Det vil dog stadig være nødvendigt at rette lagerproduktet til (se næste punkt).

Efter at lagerproduktet er oprettet, vil man kunne finde det i produktopsætningsmenuen Lagerprodukter.

 

 

 

 

Metode 2

Man kan også oprette lagerprodukter manuelt.

 

1. Vælg den lagerproduktgruppe, hvor lagerproduktet skal oprettes i

 

Herefter skal en række punkter udfyldes, før lagerproduktet kan oprettes

 

 

NavnIndtast lagerproduktets navn

Enhed: Vælg den enhed, som du vil måle lagerproduktet i.

Farve: Bestemmer farven på lagerproduktet på terminalen

ProduktgruppeBestemmer hvilken lagerproduktgruppe lagerproduktet skal oprettes i. Efter oprettelsen kan dette felt også bruges til at flytte et lagerprodukt til en anden lagerproduktgruppe.

KolliBestemmer i hvilket kolli, du vil tælle lagerproduktet op i

Kolli antalIndtast det antal enheder den valgte kolli består af

Kolli tekst: angiver tekst til kolli (bruges til kundespecifikke rapporter)

Tæller: Angiver at produktet er tilknyttet en tæller. Få hjælp til opsætning hos OnlinePOS på 0045-70702636.

Pris: Her indtastes indkøbsprisen, som bruges i rapportmodulet til beregning af lagerværdien.  

Kollipris: bruges kun til kundespecifikke rapporter

Leverandør: indsæt leverandør til leverandør rapporter

Varenr.: her kan indsættes varenummer

Skjul: Markeres skjul vil lagerproduktet ikke være tilgængeligt på terminalen

 

Eksempel

 

Når alle informationer er indtastet tryk Opret, og derefter Gem.

 

 1. Slet lagerprodukt

For at slette et lagerprodukt gør følgende

 1. Gå til det pågældende lagerprodukt
 2. Marker Slet 
 3. Tryk på Gem 

 

 

 1. Skjul lagerprodukt på terminal

Ønsker man ikke at et bestemt lagerprodukt skal vises på terminalen kan det skjules.

 

 1. Gå til det pågældende lagerprodukt
 2. Marker Skjul
 3. Tryk på Gem

 

 

Det vil nu ikke længere være muligt at tilføje/flytte lagerproduktet mellem lagerlokationer direkte fra kasseterminalen.

 

 1. Opsæt lagerstyring for produkter

Når man anvender lagerstyring, vil det være nødvendigt at definere for alle produkter, hvilke lagerprodukter de består af.

 

Eksempler

Ved salg af 1 øl, så skal der trækkes 1 øl fra lageret

Ved salg af et tilbud på 4 øl til 100 kr., så skal der trækkes 4 øl fra lageret

Ved salg af en cocktail, så skal der trækkes både sodavand og spiritus fra lageret

 

Opsætning af lagerstyring for ens produkter gøres på følgende måde:

 

 1. Gå til et af dine produkter
 2. Tryk på Lager i rækken ud for produktet

 

 

Du vil nu få vist en liste over alle dine lagerprodukter.

 

 1. I toppen trykker du på Aktiver lagerstyring

 

 1. Indtast de lagerenheder dit produkt består af

 

 

 1. Tryk Gem

 

Når lagerstyring er aktiveret for et produkt vil Lager blive markeret med fed.

 

 1. Lagerstatus

Du kan se din lagerstatus under:

 1. Vælg hovedmenuen Lager
 2. Vælg undermenuen Lagerstatus
 3. Vælg det ønskede lager i drop-down menuen

 

Du vil nu få en komplet lagerstatus

 

 1. Optæl lager

For at optælle dit lager gå til lagerstatus.

Du vil i din lagerstatus se nedenstående information:

 

Produkt: det pågældende lagerprodukt

Antal Enhed: Det antal enheder, som systemet har registreret der bør være på lager

Kolli: Hvor mange kolli systemet har registreret der er på lager

 

For at lave din optælling udfylder du det sidste felt Optælling. Her indtaster du det aktuelle antal, du har på lager af det pågældende produkt. Har du optalt i kolli marker da Optalt i kolli. Efter at have indtastet den aktuelle lagerbeholdning, tryk Bogfør.

Systemet vil da opregulere eller nedregulere beholdningen, hvis det er nødvendigt, og dit lager vil igen stemme.  

 

 1. Lagerposter

Under lagerposter finder du en oversigt over alle lagertransaktioner foretaget.

Dine lagerposter finder du i undermenuen Lagerposter under Lager.

 

 

Du har en række muligheder for at finde frem til en bestemt lagerpost.

 

Dato: her kan du søge efter lagerposter posteret på en specifik dato

Type: her kan du søge efter lagerposter baseret på posteringens type

Lokation: her kan du søge efter lagerposter baseret på lagerproduktets lagerlokation.

 

 1. Minimumslager

Man kan opsætte et minimumslager, så man får en påmindelse hver gang ens lagerbeholdning kommer under et fastsat niveau. Minimumslager indstillingerne finder man i undermenuen Minimumslager under Lager.  

 

Øverst i undermenuen er en række filtre, man kan bruge til at sortere de viste produkter.

 

Her kan man sortere efter varenavn, PLU og produktgruppe.

 

Efter at have fundet frem til de ønskede produkter, skal man vælge, for hvilket lager man vil sætte sine minimumsbeholdninger. Dette gøres i den øverste bjælke Vælg lokation. Det er muligt at opsætte minimumslager for flere lagre samtidigt.

 

Eksempel

 

Herefter indtastes den ønskede minimumsbeholdning for alle produkter og lagre, som skal være en del af minimumsbeholdningen. Når tallet skifter fra rød til sort er ændringerne blevet gemt.

 

Det er også muligt i bunden af siden at indtaste den samme minimumslagerbeholdning for alle viste produkter.

 

 1. Indtast den ønskede minimumsbeholdning
 2. Tryk på navnet på lagerlokationen

 

 

 1. Vælg Ok i pop-up boksen

Alle viste produkter vil nu have den samme minimumsbeholdning.

 

Til sidst skal man i hovedmenuen Opsætning under Lager indsætte de e-mail adresser, som skal modtage en påmindelse på mail (2.12.2 E-mail om minimumslager).  

 

 1. Lagerplaceringer

Det er muligt at opsætte et kartotek over alle ens produkters lagerplacering. Lagerplacerings indstillingerne finder man i undermenuen Lagerplaceringer under Lager.  

Øverst i undermenuen er en række filtre, man kan bruge til at sortere de viste produkter.

 

Her kan man sortere efter varenavn, PLU, beskrivelse og produktgruppe.

 

Efter at have fundet frem til de ønskede produkter kan man for hvert enkelt produkt indtaste på hvilken række, reol og hylde de er placeret.

 

Det er også muligt i bunden af siden at indtaste den samme række, reol eller hylde placering for alle viste produkter.  

 

 1. Indtast den ønskede placering
 2. Tryk på navnet på Sæt alle

 

 

 1. Vælg OK i pop-up boksen

 

Alle viste produkter vil nu have den samme placering.

 

 1. Kort

Det følgende afsnit vil gennemgå opsætning samt formålet med vores forskellige korttyper.

 

 1. Standardkort

Standardkort kan bruges til en lang række formål, eksempelvis ekspedientkort eller medlemskort.

 

 1. Oprettelse af standardkort

For at oprette standardkort kontakt da OnlinePOS, som kan hjælpe dig med oprettelse af standardkort samt bestilling af fysiske kort.

 

 1. Opsætning af kortgrupper

Har man mange kort, kan man med fordel anvende kortgrupper til at skabe et bedre overblik. Oprettelsen af kortgrupper er simpel og gøres på følgende måde:

 

 1. Gå til undermenuen Kortgrupper under Kort
 2. Indtast navnet på den ønskede kortgruppe
 3. Tryk Opret

 

Ved at inddele dine kort i kortgrupper vil det være muligt kun at få vist en kortgruppe ad gangen i standardkort oversigten. Herefter skal kortgruppen tildeles til kortene, hvilket gøres under Vis mere i kortopsætningen (se 6.1.4 Avanceret opsætning af standardkort).

 

 1. Opsætning af standardkort  

Det følgende afsnit vil gennemgå de forskellige opsætningsmuligheder.

 

Navn: Som standard bliver standardkortene oprettet med kortnummeret, som navn. Det kan dog sagtens ændres, man skal bare huske at sige det under bestillingen. Derudover kan man selv ændre navnet ved at skrive et nyt navn i feltet og trykke gem.

 

P-nr.: Tildeles et kort et p-nummer bliver det til et personalekort, hvilket giver kortet adgang til alle personale funktioner.  

 

Kortnr.: Kortnummeret bliver automatisk oprettet og kan ikke ændres.

 

Rabat %: Her kan indtastes en procentrabat, som kortet skal udløse når det indlæses.  Rabatten vil gælde på alle produkter, medmindre produktet er oprettet til ikke at udløse rabat (se 3.4.2 Produkter uden rabat). Rabatten skal være et helt tal mellem 0-100.

 

Saldo: Viser den aktuelle saldo på kortet. Ændres saldofeltet til et andet nummer end det viste, vil det erstatte den aktuelle kortsaldo.

 

Kreditmax: Her kan indtastes et kreditmax, hvis kortindehaveren kan købe på kredit. Hvis kortet ikke skal kunne købe på kredit skal Kun kontant markeres under Vis mere.

 

Status: Bruges til at åbne, lukke og slette kort. Lukker man et kort, vil det ikke længere kunne bruges på kasseterminalen.

 

 1. Avanceret opsætning af standardkort

Hvis man trykker på Vis mere ud for et standardkort, vil man blive præsenteret for en række nye opsætningsmuligheder. Disse muligheder vil blive gennemgået i følgende afsnit.

 

Gruppe: Her tildeles et kort til en kortgruppe. For oprettelse af kortgruppe se 6.1.2 Opsætning af kortgrupper.

 

Skal betale kontant: Markeres dette felt vil kortet ikke kunne købe på kredit, og skal derfor altid betale kontant.

 

Lønnr.: Bruges så man kan køre med automatisk løntræk. For hjælp til opsætning ring til os på 0045-70702636.

 

Prisgruppe:  Her kan det bestemmes, om kortet skal anvende en anden prisgruppe end standard (se 2.5.9 Pris der bruges ved kort). Det bliver ofte brugt i stedet for at anvende rabatfunktionen på kortet. Fordelen ved at bruge en anden prisgruppe til at give rabat frem for en fastsat procent for alle produkter er, at man derved har mulighed for at give rabat baseret på det enkelte produkts avance.

 

Eksempel

Alle ansatte har hvert deres ekspedientkort, og deres kort udløser en rabat. Man vil dog ikke give en fast rabatsats, og har derfor givet alle produkter en pris 1 (normalpris) samt en pris 2 (personalepris). Derefter har man under standardkort opsætningen sat alle ekspedientkort til at anvende prisgruppe 2. Når et ekspedientkort køres igennem vil man nu betale pris 2 i stedet for pris 1. Har man på nogle produkter ikke indtastet en pris 2, vil pris 1 blive brugt i stedet.

 

Adgangsgrupper: Tildel en adgangsgruppe til kortet. For oprettelse af adgangsgrupper se 6.1.5 Opsætning af adgangsgrupper.

 

Eks. nr.: Ved at indsætte et ekspedient nummer bliver kortet aktiveret som ekspedientkort. Når ekspedientnumrene skal vælges, anbefaler vi, at man bruger de samme 2-3 tal bagerst i kortnummeret. Det skaber et overblik, og man sikrer sig, at man ikke bruger det samme nummer to gange.

 

MSG-side: Vælger man en MSG-side i dropdown listen, vil denne side automatisk blive vist, når kortet er blevet indlæst.

 

Min. Indbetaling: Her kan defineres et minimumsbeløb, som skal indbetales hver gang.

 

Brugernavn og password: Her indtastes kortindehaverens brugernavn og password til BackOffice. Funktionen virker kun, hvis man samtidigt har tilknyttet kortet til en adgangsgruppe.

 

 1. Opsætning af adgangsgrupper

Adgangsgrupper kan anvendes til at oprette forskellige adgangsniveauer, så ikke alle ansatte har adgang til alle systemets funktioner. For at oprette en ny adgangsgruppe gør følgende:

 

 1. Gå til undermenuen Adgangsgrupper under Kort
 2. Indtast navn på adgangsgruppen i det tomme felt og tryk Opret.
 3. Vælg herefter hvilke funktioner adgangsgruppen skal have adgang til
 4. Tryk Gem 

 

Tilknyt herefter adgangsgruppen til de ønskede standardkort under Vis mere (se 6.1.4 Avanceret opsætning af standardkort).

 

 1. Opret indbetaling

I undermenuen Standardkort er det muligt at registrere indbetalinger på personalekort.

 

 1. For at oprette en indbetaling tryk på Opret indbetaling

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-30%20kl.%2023.33.24.png

 

 1. Herefter skal du indtaste p-nummeret på det kort, hvorpå du ønsker at lave en indbetaling. Herefter vil navnet på kortindehaveren samt saldo automatisk komme frem.
 2. Indtast beløbet på indbetalingen i feltet under beløb
 3. Tryk Opret 
 4. Marker Godkend og bogfør
 5. Tryk Gem

 

Du kan oprette flere indbetalinger ad gangen, inden du bogfører og godkender.

 

 1. Prepaidkort

Prepaidkort fungerer som et indbetalingskort, og der kan derfor ikke købes på kredit. Kortet kan kun bruges så længe, at der er en positiv saldo på kortet.

 

 1. Opsætning af prepaidkort

Opsætningen af prepaidkort svarer stort set til opsætningen af standardkort. Det følgende afsnit vil kort forklare de forskellige opsætningsfelter.

 

Navn: Som standard bliver prepaidkortene oprettet med kortnummeret, som navn. Det kan dog sagtens ændres, man skal bare huske at sige det under bestillingen. Derudover kan man selv ændre navnet ved at skrive et nyt navn i feltet og trykke gem.

 

Kortnr.: Kortnummeret bliver automatisk oprettet og kan ikke ændres.

 

Saldo: Her vises saldoen på kortet. Rettes dette felt, vil saldoen på kortet også blive rettet. Man kan altså indbetale penge på kortet ved at rette saldo feltet. Indbetaling på prepaidkort kan også gøres direkte på terminalen (Se 11.2 Indbetal penge på kort).

 

Rabat %: Her kan indtastes en procentrabat, som kortet skal udløse når det indlæses. Rabatten vil gælde på alle produkter, medmindre produktet er oprettet til ikke at udløse rabat (se 3.4.2 Produkter uden rabat). Rabatten skal være et helt tal mellem 0-100.

 

Min. indbetaling: Her kan defineres et minimumsbeløb, som skal indbetales hver gang.

 

Gruppe: Her kan kortet blive tildelt en gruppe. For oprettelse af kortgruppe se 6.1.2 Opsætning af kortgrupper.

 

Status: Bruges til at åbne og slette kort.

 

 1. Gavekort

I undermenuen Gavekort findes opsætningsmulighederne for dine gavekort. Det følgende afsnit vil kort forklare de forskellige opsætningsfelter.

 

Navn: Her kan gavekortet navngives.

Rabat %: Her kan indtastes en procentrabat, som kortet skal udløse når det indlæses. Rabatten vil gælde på alle produkter, medmindre produktet er oprettet til ikke at udløse rabat (se 3.4.2 Produkter uden rabat). Rabatten skal være et helt tal mellem 0-100.

 

Saldo: Her vises den aktuelle saldo på kortet.

 

Gruppe: Her kan kortet blive tildelt en gruppe. For oprettelse af kortgruppe se 6.1.2 Opsætning af kortgrupper.

 

Prisgruppe:  Her kan det bestemmes, om kortet skal anvende en anden prisgruppe end standard (se 2.5.9 Pris der bruges ved kort). Det bliver ofte brugt i stedet for at anvende rabatfunktionen på kortet. Fordelen ved at bruge en anden prisgruppe til at give rabat frem for en fastsat procent for alle produkter er, at man derved har mulighed for at give rabat baseret på det enkelte produkts avance.

 

MSG-side: Vælger man en MSG-side i dropdown listen, vil denne side automatisk blive vist, når kortet er blevet indlæst.

 

 1. Indbetal på gavekort via Backoffice

 1. Gå til Kort
 2. Vælg undermenuen Transaktioner
 3. Indtast kortnummer og tryk Søg

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-31%20kl.%2014.05.21.png

 

Herefter vil alle informationer omkring gavekortet være synlige.

 1. Indtast beløbet på indbetalingen i feltet Indbetal på kort
 2. Tryk på Indbetal

 

Indbetalingen vil herefter være registreret i systemet og gavekortet er klar til brug.

 

Indbetaling på gavekort kan også gøres via terminalen (se 11.2 Indbetal penge på kort).

 

 1. Nulstil gavekort i BackOffice

 1. Gå til Kort
 2. Vælg undermenuen Transaktioner
 3. Indtast kortnummer og tryk Søg
 4. I feltet Indbetal på kort indtast et minus beløb tilsvarende saldoen på gavekortet
 5. Tryk på Indbetal

 

Gavekortet vil herefter være nulstillet og være klar til brug igen.

 

 1. Ændre navn på gavekort

Når gavekortet indlæses på kasseterminalen, vil der som standard stå gavekort i kortbeskrivelsen. Det kan dog uden problemer ændres til noget andet.

 

 1. Gå til Kort
 2. Vælg undermenuen Transaktioner
 3. Indtast kortnummer og tryk Søg
 4. I feltet Skift navn indtastes den nye kortbeskrivelse
 5. Tryk Gem

 

Gavekortet vil nu have fået en ny kortbeskrivelse i systemet

 

 1. Kort transaktioner

Det er muligt at se alle transaktioner foretaget på et kort. For at se transaktionerne foretaget på et kort gå til undermenuen Transaktioner under Kort. Indtast herefter kortnummeret og tryk søg. Du vil herefter få en oversigt over alle transaktioner foretaget.

 

 1. Kort udtræk

Du har i systemet mulighed for at udtrække en Excel liste (csv fil) over alle kort registreret i systemet, hvilket gælde både standardkort, prepaidkort og gavekort. Få at downloade listen tryk da på undermenuen Udtræk kort under Kort. Downloadet skulle herefter starte automatisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kundemodul

Ved brug af OnlinePOS kundemodul er det muligt at parkere regninger på sine kunder direkte på terminalen (se 8 Kundemodul (senderegninger)), og herefter maile regningerne afsted til kunderne gennem BackOffice.

 

 1. Opret ny kunde

Man har mulighed for at oprette kunden på terminalen (se 8 Kundemodul (senderegninger)) eller i BackOffice.

 

 1. Oprettelse af kunder i BackOffice foregår i hovedmenuen Kort.
 2. Gå til undermenuen Kunder
 3. Tryk på Opret kunde

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-30%20kl.%2023.37.52.png

 

 1. Når alle informationer på kunden er indtastet, tryk på Gem for at oprette kunden. Indtast som minimum et navn på kunden.

 

Efter at kunden er blevet oprettet får man adgang til en række ekstra opsætningsmuligheder, hvis man trykker ind på kunden.

 

Kontant: Markeres kontant kan kunden ikke længere købe på kredit.

Rabat: Indsættes her en rabat vil kunden få den angivne rabat på alle køb.

Vis ved start: Markeres dette felt vil kunden automatisk blive vist i kundemodulet på terminalen, uden at man skal søge efter den.

Kreditmax: Her kan indsættes et kreditmax for kunden.

Prisgruppe: Hvis kunden skal have en anden prisgruppe end standarden (se 2.5.9 Pris der bruges ved kort), så kan det vælges i listen.

Undlad e-mail faktura: Markeres dette felt vil kunden ikke længere modtage sin faktura på e-mail.

 

Det vil herudover være muligt at se den nuværende saldo på kunden samt alle transaktioner foretaget.

 

 1. Udsend regninger

Når en regning er blevet parkeret på en kunde, vil det være muligt at sende den ud til kunden via BackOffice.

 

 1. Gå til hovedmenuen Rapporter og vælg undermenuen Udsend regninger

 

Herinde vil man kunne se alle de regninger, som ligger klar til at blive sendt afsted til kunden. For at sende regningen afsted skal man blot klikke på linjen, og godkende at man vil sende regningen afsted.

 

Herefter vil kundens saldo gå i nul, og man vil kunne se, at en faktura er sendt afsted under posteringer. Ønsker man en kopi af fakturaen, er det muligt at downloade/printe den ved at trykke på datoen ud for posteringen inde på kunden.

 

 

OBS: For at kunne maile regningerne afsted til ens kunder, skal man huske at tilføje en mailadresse til kunden. Derudover skal man kontakte OnlinePOS på 0045-70702636 for at få hjælp til at sætte senderegningerne korrekt op.

 1. Pagerbeskeder

Såfremt du har købt et pagersystem kan du opsætte pagerbeskederne i undermenuen Pagerbeskeder under opsætning.

 

 1. Indtast besked
 2. Vælg farve til knappen på terminalen  
 3. Tryk Opret

 

Din pagerbesked er nu oprettet og synkroniseret med pagersystemet.

 1. Opsætning af garderobeterminal  

Garderobeterminaler kræver en speciel opsætning af produktgrupper og produkter.

 

 1. Opret en garderobe produktgrupper samt garderobeprodukter

 1. Gå til undermenuen Produktgrupper under Opsætning
 2. Opret en produktgruppe
  1.  Under Type vælges Garderobe

 

 1. Gå til din nyoprettede produktgruppe i produktopsætningsmenuen Produktgrupper
 2. Her opretter du dine garderobeprodukter
 3. Efter du har oprettet dine produkter skal du gå ind under Vis mere for hvert produkt. Her kan du under Handling bestemme om produktet skal udskrive et garderobe nummer, og om det skal være 2- eller 3-delt.

 

 1. Tryk Gem

 

 1. Opsætning af entréstempel

Hvis du bruger et entréstempel sammen med din garderobeterminal, skal du have opsat et produkt til at køre sammen med stemplet.

 

 1. Gå til din garderobeproduktgruppe
 2. Opret dine entréprodukter
 3. Efter du har oprettet dine produkter skal du gå ind under Vis mere for hvert produkt. Her bestemmer du under stempel, hvilket stempel entréproduktet skal være tilknyttet til. Ved at tilknytte stemplet til et produkt, vil produktet automatisk blive registreret på kasseterminalen, når stemplet aktiveres. Det er muligt at have op til to stempler per terminal.
 4. Når alt er opsat, tryk Gem

 

 1. Quick betal

Markeres Quick betal under Vis mere vil betalingen automatisk blive registeret i kassesystemet. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke betal på kassen, og ekspedienten skal derfor blot sørge for at tage imod betaling fra kunden.

 1. Integration til økonomisystem

For at integrere dit økonomisystem med OnlinePOS kontakt os da på 0045-70702636 for yderligere information.

 

 1. Eksporter kasserapporter til økonomisystem

For at eksportere kasserapporter til dit økonomisystem gå til undermenuen Eksporter under Rapporter.

 

 

I toppen kan man vælge, for hvilken terminal man vil se kasserapporter.

I feltet alternativ eksportdato vil det være muligt at indtaste en anden dato for registreringen af eksporten af kasserapporten. Vær opmærksom på at dato indtastningen skal opfylde følgende format  dd.mm.åååå. For at eksportere en kasserapport tryk på dens linje, og godkend herefter eksporten i pop-up vinduet.

 

 1. Lav ændringer i kontoplanen

Har man lavet ændringer i sine kontonumre i sit økonomisystem vil det ofte være nødvendigt at ændre kontonumrene i kontoplanen for at sikre en problemfri overførsel til økonomisystemet.

 

 1. Gå til Opsætning
 2. Vælg undermenuen Kontoplan

 

I kontoplanen har man mulighed for både at tilføje nye konti eller tilpasse de eksisterende.

 

OBS: Navnet på kontoen i feltet Tekst skal være identisk til den tilsvarende konto i økonomisystemet

 

 1. Rapporter  

I hovedmenuen rapporter vil du kunne oprette rapporter på stort set alt. Det er herudover muligt at finde bonner, timeregistreringer samt eksportere kasserapporter til dit økonomisystem.

 

 1. Rapporter

Alle rapporterne finder du i undermenuen Rapporter under Rapporter.

 

 

 

En rapport oprettes på følgende måde:

 

 1. I drop-down menuen vælges den ønskede rapport
 2. Vælg den periode rapporten skal være baseret på
 3. Herefter kan det vælges om rapporten skal vises med eller uden moms, og om den skal åbnes i et nyt vindue
 4. Til sidst kan man vælge, om man vil udskrive rapporten eller blot vise den i browseren.

 

Der mulighed for at trække rapporter ud på stort set alt, og er der noget du er i tvivl om eller synes der mangler, er du altid velkommen til at kontakte os på 0045-70702636.

 

 1. Avancerapport

For at kunne generere en avancerapport er det nødvendigt at have indtastet indkøbsprisen på alle salgsprodukter (se 3.4.15 Indsæt indkøbspris). Derudover har man mulighed for at indtaste sine øvrige udgifter, så de kan blive medregnet i avancerapporten.

 

Når systemet er klar til at generere en avancerapport kan den findes i undermenuen Rapporter under Rapporter.

 

Det er også muligt at få printet en avancerapport sammen med kasserapporten ved nulstilling af kassen (se 2.10.5 Udskriv avancerapport).

 1. Tilføj udgifter til avancerapport

 1. Gå til Opsætning
 2. Vælg undermenuen Udgifter

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-31%20kl.%2013.48.16.png

 

 1. Udfyld Tekst samt Beløb på udgiften
 2. Tryk Opret

 

Den oprettede udgift vil herefter figurere på avancerapporten.

 

 1. Kasserapporter

Alle kasserapporter kan findes i undermenuen Kasserapporter under Rapporter.

 

Via drop-down listen i toppen kan man vælge for hvilken terminal, man vil se kasserapporter.

Herefter vil alle kasserapporterne blive vist. Er der flere kasseapporter, end der kan vises på en side, kan man skifte side i bunden. For at åbne en kasserapport trykker man blot på linjen med kasserapporten. Kasserapporten vil derefter blive synlig i bunden af skærmen.  

 

 1. Redigér kasseoptælling

I undermenuen Redigér kasseoptælling har man mulighed for at redigere kasseoptællingen i en allerede eksisterende kasserapport. Det kan bruges, hvis man har opdaget en fejl i optællingen, eller hvis man foretrækker at nulstille kassen og lave optællingen efterfølgende.

 

 

 

 

 1. Her vælges terminalen man ønsker at redigere kasseoptællinger på
 2. Oversigt over alle registrerede kasserapporter
 3. Aktuel kasseoptælling på den valgte kasserapport
 4. Her er det muligt at redigerede de aktuelle optællingsfelter
 5. Her kan oprettes et nyt optællingsfelt

 

 1. Find bon

Under Rapporter har du mulighed for at finde alle bonner oprettet på dine kasseterminaler. Du kan finde dine bonner i undermenuen Find bon. Du har mulighed for se bonner for alle terminaler, eller kun vise dem for en bestemt terminal. Bonner vil automatisk blive vist med den nyeste først. Derudover er der mulighed for at vise bonner oprettet inden for en given periode.  

 

 1. Find kreditkøb

I undermenuen Find kreditkøb under Rapporter har man mulighed for at finde alle køb foretaget på kort.

 

 1. Udtræk p-køb

I undermenuen Udtræk p-køb under Rapporter har man mulighed for at oprette en rapport over alle transaktioner foretaget i en given periode for et bestemt kort. For at oprette rapporten trykker man på Vis, og derefter vil rapporten blive åbnet i et nyt vindue, hvor man kan se alle køb foretaget på det valgte kort i den ønskede periode.

 

 1. Timeregistrering

Alle timeregistreringer registreret i systemet kan findes i undermenuen Timeregistrering under Rapporter. For at se timeregistreringer for en medarbejder vælger man denne i drop-down listen, og herefter for hvilken periode man vil se timeregistreringerne. Til sidst trykkes på Vis, og alle timeregistreringer vil blive vist under menuen.

 

For hver enkelt timeregistrering kan man se de faktiske tider for login og log ud på terminalen. I BackOffice har man mulighed for at rette de indtastede tider. Det gøres ved at rette de indtastede tider, og trykke Gem.

 

OBS: For at kunne anvende timeregistrering er det nødvendigt at tage kontakt til OnlinePOS på 0045-70702636, så vi kan hjælpe dig med opsætningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnlinePOS

Brugermanual

1.     OnlinePOS kasseterminal layout....................................................................................... 59

2.     Opdater kasseterminalen.................................................................................................... 60

3.     Log ind på kassen.................................................................................................................. 60

3.1       Uden ekspedientstyring................................................................................................... 60

3.2       Med ekspedientstyring.................................................................................................... 60

3.2.1     Med ekspedientkort........................................................................................................................................... 60

3.2.2     Med indtastning af ekspedientnummer.................................................................................................... 60

3.2.3     Valg af navn på ekspedientliste.................................................................................................................... 60

3.2.3.1       Rediger ekspedientliste.............................................................................................................................. 60

3.3       Log ud af kassen................................................................................................................ 60

4.     Timeregistrering................................................................................................................... 61

4.1       Check ind........................................................................................................................... 61

4.2       Check ud............................................................................................................................ 61

5.     Skift adgangsniveau.............................................................................................................. 62

6.     Gennemfør en betaling........................................................................................................ 63

6.1       Gennemfør en betaling med kontanter........................................................................... 63

6.2       Gennemfør en betaling med ulige antal kontanter........................................................ 63

6.3       Gennemfør en betaling med udenlandsk valuta............................................................ 63

6.4       Gennemfør en betaling på dankort på beløbet............................................................... 64

6.5       Gennemfør en betaling på dankort over beløbet........................................................... 64

6.6       Gennemfør en betaling med blandede betalingsmetoder............................................. 65

6.7       Gennemfør betaling via split-betalingsmodulet............................................................. 65

6.8       Indtast flere produkter ad gangen.................................................................................. 66

6.9       Indtast flere af det samme produkt................................................................................. 66

6.10    Slet et produkt.................................................................................................................. 66

6.10.1       Slet mere end et produkt ad gangen..................................................................................................... 67

6.11    Lav en returbon................................................................................................................ 67

6.12    Giv rabat............................................................................................................................ 67

7.     Bordparkering....................................................................................................................... 69

7.1       Parker et bord med nummeret bordplan....................................................................... 69

7.1.1     Hent et bord med nummeret bordplan..................................................................................................... 69

7.2       Parker et bord med grafisk bordplan............................................................................. 70

7.2.1     Hent et bord med grafisk bordplan............................................................................................................. 70

7.3       Flyt et bord........................................................................................................................ 71

7.3.1     Uden bordplan..................................................................................................................................................... 71

7.3.2     Med bordplan....................................................................................................................................................... 71

7.4       Skift antal personer (pax) registreret ved et bord......................................................... 71

7.5       Tidsoversigt over åbne borde.......................................................................................... 71

7.6       Bordserverloggen – hvad gør jeg, hvis mit bord er forsvundet..................................... 72

7.7       Print proforma bon.......................................................................................................... 73

7.8       Split en regning................................................................................................................. 73

7.8.1     Split ét produkt op i flere dele....................................................................................................................... 74

7.8.2     Split regningen op i lige store dele.............................................................................................................. 74

8.     Kundemodul (senderegninger)......................................................................................... 75

8.1       Kør en regning retur på en kunde................................................................................... 75

9.     Tilføj MSG/køkkenbesked................................................................................................... 76

9.1       Tilføj via MSG-menuen..................................................................................................... 76

9.2       Tilføj valgfri besked via MSG tastatur............................................................................. 76

9.3       Tilføj via pop-up undermenu........................................................................................... 77

10.      Udskrivning af bonner..................................................................................................... 77

10.1    Slå udskrivning af bonner til/fra..................................................................................... 77

10.2    Find en gammel bon......................................................................................................... 77

11.      Kortfunktioner.................................................................................................................. 78

11.1    Betal med kort.................................................................................................................. 78

11.2    Indbetal penge på kort..................................................................................................... 78

11.3    Nulstil gavekort / tilgodebevis........................................................................................ 78

12.      Take Away.......................................................................................................................... 79

12.1    Parker Take Away ordre.................................................................................................. 79

12.2    Afslut Take Away ordre.................................................................................................... 80

13.      Send pagerbeskeder......................................................................................................... 80

14.      Lagermodul........................................................................................................................ 81

14.1    Tilførsel af varer på hovedlager...................................................................................... 81

14.2    Flyt varer mellem lagerdestinationer............................................................................. 81

14.3    Lagerstatus....................................................................................................................... 82

14.4    Lagerposteringer.............................................................................................................. 82

15.      Printeropsætning.............................................................................................................. 83

16.      Skift forside og prisgruppe............................................................................................. 84

17.      Åben BackOffice................................................................................................................ 84

18.      Nulstilling og optælling af kassen.................................................................................. 85

18.1    Nulstil kasse uden optælling............................................................................................ 85

18.2    Nulstil kasse med optælling............................................................................................. 85

18.3    Tilføj optællingsfelt.......................................................................................................... 87

18.3.1       Ændre/slet optællingsfelt.......................................................................................................................... 87

18.4    Kassen har været offline, hvad skal jeg gøre?................................................................. 87

18.5    Udskriv status................................................................................................................... 88

19.      Sluk og genstart kasseterminalen................................................................................. 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. OnlinePOS kasseterminal layout

 

 

Punkt 1:  Øverst er produktgrupperne

 

Punkt 2: Her vil dine produkter blive vist

 

Punkt 3: Bonvindue

 

Punkt 4: Menulinje

 

Punkt 5: Kasse/standardfunktioner

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opdater kasseterminalen

Hver gang der er lavet ændringer i opsætningen via enten BackOffice eller kasseterminalen, skal man opdatere kasseterminalen ved at trykke på Kontant / Betal for at hente opdateringerne.

 1. Log ind på kassen
  1. Uden ekspedientstyring

Bruger man ikke ekspedient styring vil man automatisk være logget ind på kasseterminalens forside.

 

 1. Med ekspedientstyring

Anvender man ekspedientstyring, vil det være nødvendigt at logge ind på kassen via enten indlæsning af ekspedientkort, indtastning af ekspedientnummer eller valg af navn på ekspedientliste. For opsætning af ekspedientstyring se 2.6 Ekspedientkort

 

 1. Med ekspedientkort

Kør ekspedientkortet gennem kortlæseren.

 

 1. Med indtastning af ekspedientnummer
 1. Indtast et ekspedientnummer via tallene i højre hjørne.
 2. Afslut indtastning med ENT

 

 1. Valg af navn på ekspedientliste

Tryk på et af ekspedientnavnene på ekspedientlisten.

 

 1. Rediger ekspedientliste

Ekspedientlisten kan tilrettes så man kun har de navne på listen, som rent faktisk skal bruge terminalen.

 

 1. Log ind på terminalen
 2. Tryk på Funktioner i menulinjen
 3. Vælg Rediger ekspedientliste
 4. Ved at trykke på ekspedientnavnet kan man rette ekspedient status mellem vises/skjules.
 5. Tryk Gem og luk

 

 1. Log ud af kassen

Som standard vil ekspedienten blive logget ud af kassen, når transaktionen er afsluttet. Det er dog ikke tilfældet, hvis man aktiveret Nulstil ikke ved betal, og det vil derfor være nødvendigt at logge manualt ud af kassen.

 

 1. Gå ind i Funktioner
 2. Tryk på Eks. – logud
 1. Timeregistrering

For at aktivere timeregistrering vil det være nødvendigt at kontakte OnlinePOS på 0045-70702636. Når timeregistrering er blevet aktiveret, vil de ansatte have mulighed for checke ind/ud direkte på terminalen.

 

 1. Check ind
 1. Efter at have logget ind på kasseterminalen skal den ansatte indlæse sit ekspedientkort.
 2. Herefter vil der i menulinjen komme en ny knap frem Check ind; tryk der.

 

 1. Der vil nu komme et nyt vindue frem, hvor den ansatte vil have mulighed for at ændre i check ind tiden. Det kunne være aktuelt, hvis de er mødt for sent, eller ønsker at checke ind inden deres vagt starter.

 

 

 1. Til sidst trykkes der på OK. Herefter vil en bekræftelse blive vist på skærmen, og man er nu checket ind.  

 

 1. Check ud
 1. Efter at have logget ind på kasseterminalen skal den ansatte indlæse sit ekspedientkort.
 2. Herefter vil der i menulinjen komme en ny knap frem Check ud; tryk der.

 

 

 

 1. Til sidst trykkes der på OK. Herefter vil en bekræftelse blive vist på skærmen, og man er nu checket ud.  
 1. Skift adgangsniveau

Hvis man anvender adgangsgrupper sammen med sine ekspedientkort, er det muligt at ændre adgangsniveauet under en transaktion for at låse op for låste funktioner.

 

 1. Gå ind i Funktioner
 2. Tryk på Skift adgangsniveau

 

Herefter vil terminalen bede om at indlæse ekspedientkort

 

 1. Indlæs ekspedientkortet, som giver adgang til de ønskede funktioner

 

Herefter vil de låste funktioner være tilgængelige indtil transaktionen er afsluttet.

 

 

 

 

 

 1. Gennemfør en betaling
  1. Gennemfør en betaling med kontanter  
 1. Vælg et produkt på forsiden eller via en af produktgrupperne
 2. Tryk Kontant

 

 1. Gennemfør en betaling med ulige antal kontanter
 1. Vælg et produkt på forsiden eller via en af produktgrupperne
 2. Indtast det modtagne beløb via tallene i højre hjørne
 3. Tryk Kontant

 

I bonvinduet vil man kunne se, hvor mange byttepenge kunden skal have retur

 

 

 1. Gennemfør en betaling med udenlandsk valuta

For at kunne modtage en betaling med udenlandsk valuta vil det være nødvendigt at opsætte de valutaer, man vil tage imod i systemet. Kontakt OnlinePOS på 0045-70702636 for at få opsat dine valutaer.

 

 1. Indtast de ønskede produkter
 2. Gå ind i Funktioner
 3. Vælg Valuta betaling

 

 

Til venstre vil man kunne se alle de oprettede valutaer, og til højre vil man kunne se informationer vedrørende valutabetalingen.

 

 1. Vælg en valuta i kolonnen til venstre ved at trykke på den.
 2. Indtast det modtagne beløb i den udenlandske valuta

 

 

Man vil nu kunne se, hvor mange penge kunden skal af med i den udenlandske valuta, hvor mange penge, der er modtaget i den udenlandske valuta og hvor meget kunden skal have retur i DKK samt i den udenlandske valuta.

 

 1. Til sidst trykkes der på Betal, og betalingen vil nu være gennemført

 

 1. Gennemfør en betaling på dankort på beløbet
 1. Vælg et produkt på forsiden eller via en af produktgrupperne
 2. Tryk Dankort

 

Er dankortterminalen integreret vil beløbet automatisk blive overført til dankortterminalen, og betalingen vil gå i gang.

 

 1. Gennemfør en betaling på dankort over beløbet
 1. Vælg et produkt på forsiden eller via en af produktgrupperne
 2. Indtast det ønskede hævningsbeløb via tallene i højre hjørne
 3. Tryk Dankort

 

I bonvinduet vil man kunne se, hvor mange byttepenge kunden skal have retur

 

Er dankortterminalen integreret vil beløbet automatisk blive overført til dankortterminalen, og betalingen vil gå i gang.

 1.  Gennemfør en betaling med blandede betalingsmetoder

Dette er kun relevant, hvis du har en integreret dankortterminal.

 

 1. Vælg et produkt på forsiden eller via en af produktgrupperne
 2. Indtast første det modtagne beløb i kontanter og tryk på Kontant
 3. Tryk herefter på Dankort

 

 1. Gennemfør betaling via split-betalingsmodulet

I BackOffice kan split-betalingsmodulet aktiveres (se 2.4.4 Aktiver split-betalingsmodul), hvilket gør det nemt at færdiggøre en transaktion, hvor der bliver brugt mere end ét betalingsmiddel.

 

Når split-betalingsmodulet er aktiveret vil split-betalingsvinduet åbne, når man trykker på Betal.

 

 

 1. Ved hjælp af tallene i højre hjørne indtastes beløbet, som man ønsker at betale via enten Kontant, Betalingskort eller Gavekort / Tilgodebevis.

 

 

Har man trykket forkert kan den registrerede betaling annulleres ved at trykke på Fjern

 

 1. Når hele betalingen er modtaget vil vinduet automatisk lukke ned og en bon blive printet.

 

Skal hele købet betales med samme betalingsmiddel er det ikke nødvendigt at indtaste beløbet via tallene i højre hjørne, men der kan blot trykkes på det valgte betalingsmiddel, hvorefter transaktionen vil blive gennemført.

 

 1.  Indtast flere produkter ad gangen
 1. Indtast det ønskede antal via tallene i højre hjørne
 2. Tryk på det ønskede produkt

 

 1. Indtast flere af det samme produkt
 1. Hold inde på produktet i bonvinduet og slip efter 2 sek., hvorefter produktmenuen vil komme frem.
 2. Tryk på Tilføj til ”PRODUKT”

 

 

 1. I vinduet indtastes det antal man ønsker at tilføje til ordren

 

 1. Indtastningen afsluttes med OK

 

 1.  Slet et produkt

Er man kommet til at trykke på et forkert på produkt, kan produktet fjernes fra købet via bonvinduet.

 

 1. Marker produktlinjen i bonvinduet ved at trykke på den

 

 

 1. Tryk herefter på Slet

 

 1. Slet mere end et produkt ad gangen

Hvis du har indtastet flere af det samme produkt vil det være muligt at slette flere ad gangen.

 

 1. Marker produktlinjen i bonvinduet ved at trykke på den

 

 1. Indtast det antal varer du ønsker at slette via tallene i højre hjørne
 2. Tryk herefter på Slet

 

Har man eksempelvis slettet 3, vil der tilbage i bonvinduet stå 1 tilbage

 

 1. Lav en returbon
 1. Slå alle de produkter ind på kasseterminalen du vil trække retur
 2. Tryk herefter på Retur bon i menulinjen

 

Produkterne vil nu være trukket retur, og i bonvinduet vil man kunne se, hvor mange penge kunden skal have tilbage.

 

 1. Giv rabat

Det er muligt at give rabat på et produkt eller på et helt køb direkte fra terminalen.

 

Giv rabat på et enkelt produkt 

 1. Marker produktet i bonvinduet

 1. Gå ind i Funktioner
 2. Vælg Rabat

 

 1. Under Giv rabat på vælg Markerede linje
 2. Indtast den ønskede rabat i procent
 3. Godkend rabatten ved at trykke på ENT

 

Rabatten vil nu blive fratrukket prisen, hvilket kan ses i bonvinduet.

 

 

 

Giv rabat på hele købet

 

 1. Gå ind i Funktioner
 2. Vælg Rabat 

 

 

 1. Under Giv rabat på vælg Hele regningen
 2. Indtast den ønskede rabat i procent
 3. Godkend rabatten ved at trykke på ENT

 

Rabatten vil nu blive fratrukket prisen, hvilket kan ses i bonvinduet.

 

 1. Bordparkering

For opsætning af bordparkering se 2.9 Bordparkering / Bordplan.

 1. Parker et bord med nummeret bordplan
 1. Indtast de ønskede produkter
 2. Indtast bordnummer via tallene i højre hjørne
 3. Tryk på Parker bord

 

 1. Hent et bord med nummeret bordplan
 1. Tryk på Hent bord

 

Herefter vil der blive vist en oversigt over alle åbne borde

 

 1. Tryk på det bord du ønsker at hente

 

Bordet vil nu være hentet ind i bonvinduet, og man vil nu kunne enten afslutte eller tilføje produkter til bordet. For at parkere bordet igen, trykker man på Parker bord.

 

 

 1.  Parker et bord med grafisk bordplan

For at oprette en bordplan se 2.9.3 Opret en grafisk bordplan

 

 1. Indtast de ønskede produkter
 2. Tryk på Parker bord
 3. Tryk på det pågældende bord i bordplanen for at parkere bordet

 

 

I bunden af skærmen vil man have mulighed for at skifte mellem de forskellige etager.

 1. Hent et bord med grafisk bordplan
 1. Tryk på Hent bord

 

Du vil nu få vist din bordplan. Alle åbne borde vil være markeret med rød.

 

 1. Tryk på det bord du ønsker at hente

 

Bordet vil nu være hentet ind i bonvinduet, og man vil nu kunne enten afslutte eller tilføje produkter til bordet. For at parkere bordet igen, trykker man på Parker bord.

 

 1.  Flyt et bord

Hvis en kunde skulle vælge at flytte bord, er det muligt at flytte kunden samt deres regning over til det nye bord via kasseterminalen.

 

 1. Uden bordplan
 1. Hent det bord frem du ønsker at flytte. Det gøres ved at trykke på Hent bord og derefter vælge bordet.
 2. Gå ind i Funktioner
 3. Indtast det nye bordnummer
 4. Tryk på Flyt bord
 5. Bekræft at du ønsker at flytte bordet

 

 1. Med bordplan
 1. Hent det bord frem du ønsker at flytte. Det gøres ved at trykke på Hent bord og derefter vælge bordet.
 2. Gå ind i Funktioner
 3. Tryk på Flyt bord
 4. Vælg det bord du vil flytte regningen over på
 5. Bekræft at du ønsker at flytte bordet

 

 

 1.  Skift antal personer (pax) registreret ved et bord
 1. Hent det bord frem du ønsker at ændre antal personer for. Det gøres ved at trykke på Hent bord og derefter vælge bordet.
 2. Gå ind i Funktioner
 3. Tryk på Skift antal pax
 4. Indtast det nye antal personer ved bordet
 5. Gem ændringen ved at trykke på ENT
 6. Parker herefter bordet

 

 1.  Tidsoversigt over åbne borde

Tidsoversigten finder du under Funktioner.

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-12-22%20kl.%2014.13.45.png

 

I tidsoversigten kan man se, hvilke borde der er åbne, hvornår de blev åbnet, hvornår der sidste skete noget på bordet samt den totale sum på bordet. Man vil kunne bruge tidsoversigten til at få et nemt overblik over sine borde, og hvornår de sidst har købt noget.

 

Derudover er det muligt at åbne Ordrespecifikationen ved at trykke på VIS. I Ordrespecifikationen kan man se hvilke ekspedienter, som har registreret de forskellige ordre på bordregningen.  

 

../../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-12-22%20kl.%2014.04.08.png

 

 1.  Bordserverloggen – hvad gør jeg, hvis mit bord er forsvundet

Hvis man af den ene eller anden årsag skulle miste et bord, er det muligt at genskabe det via bordserverloggen.

 

 1. Gå ind i Admin
 2. Tryk på Åbn bordserverlog
 3. I højre side indtaster du det bordnummer du har mistet og trykker Søg

 

 1. Herefter vil alle ændringer lavet på bordet blive vist i kolonnen til højre
 2. Marker den version af bordet du vil genskabe. Typisk vil det være den nyeste version af bordet (findes nederst), da den vil indeholde de nyeste tilføjelser.

 

 

 1. I den midterste kolonne vil man nu kunne se, hvad der er parkeret på bordet.
 2. Ønsker man at genskabe bordet, skal man trykke på Genskab bord
 3. Herefter skal man bekræfte, at man ønsker at genskabe bordet i pop-up vinduet

 

Bordet vil nu igen være tilgængeligt i bordoversigten på kasseterminalen.

 

 1. Print proforma bon
 1. Hent bord
 2. Tryk Print

 

En proforma bon vil nu blive printet. I bordoversigten vil bordet blive markeret med grøn, så man kan se, at en proforma bon er blevet udskrevet, og at bordet snart vil være ledigt.

 1.  Split en regning

Når en ordre har været parkeret på et bord, er det muligt at splitte regningen.

 

 1. Hent bordet
 2. Tryk på Split 

 

Du vil nu få regningen frem på skærmen

 1. Du kan nu rykke produkter fra regningen over til betaling ved at trykke på produktlinjen.

 

 

 1. Når du har rykket alle produkterne over, som skal betales i første omgang, trykker du på Hent
 2. Produkterne bliver nu rykket ud i bonvinduet, og betalingen kan afsluttes på normalvis.
 3. Efter at have afsluttet betalingen bliver man spurgt om man vil fortsætte med at splitte regningen. Trykker man Ja, vil man komme tilbage til regningsoversigten, og man kan fortsætte med at splitte. Trykker man Nej, vil bordet automatisk blive parkeret igen.

 

 

 1. Split ét produkt op i flere dele

I forbindelse med split af regning er det muligt at splitte et enkelt produkt op i flere dele. Eksempelvis hvis bordet har delt en flaske vin og gerne vil betale hver sin andel.

 

 1. Hent bordet
 2. Tryk på Split
 3. Tryk på Split linje
 4. Marker den ønskede linje
 5. Vælg antal dele varen skal opdeles i

 

Varen vil nu blive delt op i det valgte antal, som herefter kan betales i flere omgange.

 

 1. Split regningen op i lige store dele
 1. Hent bordet
 2. Gå ind i Funktioner
 3. Tryk på Del regning
 4. Vælg antal dele regning skal opdeles i
 5. Første del af regningen vil herefter blive synlig i bonvinduet. Afslut denne del af regningen ved trykke på det valgte betalingsmiddel
 6. Du vil nu blive spurgte om du ønsker at splitte resten af regningen. Her vælges Ja
 7. Næste del af regningen vil nu komme frem. Samme fremgangsmåde bruges igen, og gentages indtil hele regningen er blevet betalt.
 1. Kundemodul (senderegninger)

Via kundemodulet på terminalen er det muligt, at parkere en bordregning på en kunde til senere betaling.

 

 1. Hent bordet frem eller indtast de ønskede produkter
 2. Gå ind i Funktioner 
 3. Tryk på Kunder

 

Det er muligt at oprette kunder både i BackOffice (se 7.1 Opret ny kunde) og direkte på terminalen. Afhængigt af om kunden allerede er oprettet eller ej er fremgangsmåden herefter forskellig.

 

Kunden er allerede oprettet

 1. Søg efter kundens navn
 2. Når kunden er kommet frem, tryk da 2 gange hurtigt efter hinanden for at vælge kunden

 

Kunden er ikke oprettet 

 1. Tryk på Opret
 2. Som minimum skal navnet på kunden indtastes
 3. Søg herefter den oprettede kunde frem, og åben kunden ved at dobbelt trykke på linjen

 

Når kunden er valgt vil vinduet lukke ned, og kundens navn vil nu være synligt under bonvinduet.

 

 1. For at afslutte regningen og parkere den på kunden, tryk på Kredit.

 

Regningen vil nu være parkeret på kunden. Det er herefter muligt, at sende regningen afsted til kunden via BackOffice (se 7.2 Udsend regninger).

 

Er man kommet til at vælge den forkerte kunde og ønsker at afbryde handlingen, tryk da på Afbryd kortbetaling.

 

 1. Kør en regning retur på en kunde

Er man af den ene eller anden grund kommet til at parkere en forkert regning på en kunde, er det muligt at trække den retur igen.

 

 1. Indtast de produkter, som skal retur
 2. Gå ind i Funktioner
 3. Tryk på Kunder
 4. Søg efter kundens navn
 5. Når kunden er kommet frem, tryk da 2 gange hurtigt efter hinanden for at vælge kunden

 

Når kunden er valgt vil vinduet lukke ned, og kundens navn vil nu være synligt under bonvinduet.

 

 1. Tryk herefter på Retur bon

 

Regningen vil nu være trukket retur, og kundens saldo vil igen stemme.

 1. Tilføj MSG/køkkenbesked
  1. Tilføj via MSG-menuen

For at kunne anvende denne funktion skal man have oprettet nogle MSG beskeder (se 3.4.4 Opret MSG/Køkkenbesked). Når beskederne er oprettet tilføjes de til et produkt på følgende måde:

 

 1. Indtast et produkt
 2. Tryk herefter på MSG
 3. Tilføj de ønskede MSG beskeder
 4. Tryk på Forside for at komme tilbage

 

 1. Tilføj valgfri besked via MSG tastatur
 1. Indtast et produkt
 2. Tryk herefter to gange på MSG
 3. Skriv MSG beskeden og tryk på Ok for at tilføje den.
 4. Tryk på MSG endnu en gang for at skrive endnu en besked eller på Forside for at komme tilbage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tilføj via pop-up undermenu

Det er muligt at tilføje en pop-up undermenu med MSG beskeder, som automatisk vil komme frem når et bestemt produkt vælges. For opsætning se 3.4.7 Tilføj undermenu/MSG til et produkt.

 

Eksempel på pop-up undermenu

 1. Udskrivning af bonner

Bonner vil som standard blive udskrevet automatisk.

 1.  Slå udskrivning af bonner til/fra
 1. Tryk på Funktioner i menulinjen
 2. Tryk på Slå bon fra

 

Står der Slå bon til er udskrivning af bonner slået fra

Står der Slå bon fra er udskrivning af bonner slået til

 1.  Find en gammel bon

Skulle man få brug for at udskrive en gammel bon til kunden, kan man finde de sidste 16 bonner ved at trykke på Find bon.

 

Er bonnen man skal bruge ikke en af de sidste 16, kan man søge efter bonnen vha. følgende metode:

 

 1. Gå ind i Find bon
 2. Indtast dato og tid for den bon du vil finde
  1. Du skal bruge formatet DDMMÅÅTTMM (dato-måned-år-time-minut) når du søger efter dine bonner. Det kunne eksempelvis være 1712151715.
 3. Tryk herefter på Find bon igen. Alle de bonner registreret omkring denne tid vil nu blive vist.

 

Skulle man være i tvivl om, hvornår en bon er printet, kan man finde alle bonner i BackOffice, hvor det vil være nemmere at søge sig frem til den rigtige (se 11.4 Find bon).

 1. Kortfunktioner

Følgende funktioner gælder for både standardkort, prepaidkort og gavekort

 

 1. Betal med kort

Alt afhængigt af opsætningen på dine standardkort (se 6.1 Standardkort) vil det være forskelligt om kortene køber på kredit eller om de skal betale kontant. Derudover vil betaling med prepaidkort og gavekort blive trukket fra kortsaldoen.

 

 1. Indlæs kort
 2. Tryk på Betal / Kontant / Kredit 

 

 1.  Indbetal penge på kort
 1. Indlæs kort
 2. Tryk på Indbetal
 3. Indtast indbetalingsbeløbet i vinduet og tryk Indbetal

 

Kan du ikke indbetale penge på et kort, kan det være fordi din opsætning ikke er korrekt (se 2.5.2 Tillad indbetaling på kort).

 

 1.  Nulstil gavekort / tilgodebevis

Før du kan bruge et gavekort igen, vil det altid være en god ide at nulstille gavekortet for eventuelle resterende beløb.

 

 1. Indlæs kortet
 2. Gå ind i Funktioner i menulinjen
 3. Tryk på Nulstil gavekort / tilgodebevis
 4. Tryk OK

 

Gavekortet vil nu være nulstillet og være klar til brug igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Take Away

Inden man kan begynde at bruge OnlinePOS Take Away modulet skal man først have hjælp af vores support på 0045-70702636 til opsætningen.   

 

 1. Parker Take Away ordre
 1. Indtast Take Away ordren
 2. Tryk på Funktioner
 3. Tryk på Parker TAW

 

Herefter vil et nyt vindue åbne

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-31%20kl.%2010.41.14.png

 

 1. Indtast navn og telefon nummer på kunden samt afhentningsdato og tidspunkt.
 2. Tryk Gem for at oprette ordren og sende den i køkkenet

 

Det er muligt at indstille systemet til først at sende ordren i køkkenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Afslut Take Away ordre
 1. Tryk på Funktioner
 2. Tryk på Hent TAW

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-31%20kl.%2012.55.42.png

 

 1. Marker den ønskede ordre
  1. Hvis ordren er for en anden dato, kan man skifte dato ved trykke på datoen i øverste venstre hjørne, og derefter vælge den ønskede dato i kalenderen.
 2. Tryk på Hent
 3. Herefter afsluttes salget på normal vis.

 

Udover at hente ordren frem til betaling i Take Away vinduet kan man også ændre afhentningstidspunktet ved at trykke på Ret afhentning og slette ordren ved at trykke på Slet

 1. Send pagerbeskeder
 1. Tryk på Pager i menulinjen
 2. Vælg den besked du ønsker at sende
 3. Tryk på en modtager for at sende beskeden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lagermodul

For at komme i gang med lagerstyring i din forretning, kontakt da OnlinePOS support på 0045-70702636, som herefter vil aktivere lagermodulet, hvorefter alle lagermodulets funktioner vil være tilgængelige. Det vil dernæst være nødvendigt at oprette sine lagerprodukter i BackOffice (se 5.2 Oprettelse af lagerprodukter) førend kassesystemet er klar til at styre dit lager.

 

 1. Tilførsel af varer på hovedlager
 1. Gå ind i Lager via menulinjen i bunden
 2. I bunden af skærmen vælges under Fra tilførsel og under Til den ønskede lagerdestination.

 

../../../../Desktop/Skærmbillede%202015-07-31%20kl.%2010.12.47.png

 

 1. Herefter indtastes de modtagne varer
 2. For at registrere modtagelsen af varerne trykker man til sidst på Bogfør
 3. Til sidst skal man vælge om man ønsker et print eller ej af bogføringen.

 

Varerne vil herefter være registreret på hovedlageret, og man vil nu kunne se lagertilførslen under sine lagerposteringer (se 5.8 Lagerposter).

 

 1. Flyt varer mellem lagerdestinationer

Når varer flyttes mellem lagerdestinationer, vil det være nødvendigt at registrere dette i systemet. Det kunne eksempelvis være, når man flytter drikkevarer fra hovedlageret og ind i baren. Det er meget vigtigt altid at få registreret flytningen af varer, da de forskellige lagre ellers ikke kommer til at stemme i systemet, og man vil dermed få fejl under sin lagerstatus.

 

 1. Gå ind i Lager via menulinjen i bunden
 2. I bunden af skærmen under Fra vælger man den lagerdestination, hvorfra man flytter de ønskede varer. Under Til vælger man den lagerdestination, hvortil varerne bliver flyttet.
 3. Indtast de flyttede varer
 4. Tryk på Bogfør og vælg om du ønsker et print af bogføringen.

 

Flytningen af varerne vil herefter være registreret i systemet.

 1. Lagerstatus

Det er muligt at lave en lagerstatus for de enkelte lagerdestinationer via kasseterminalerne.

 

 1. Gå ind i Lager via menulinjen i bunden
 2. Vælg Lagerstatus
 3. Vælg herefter den ønskede lagerdestination i drop-down listen

 

Der vil nu blive vist en liste med alle de produkter, der er på lager, samt hvor mange af hvert enkelt produkt, der burde være på lager ifølge de registreringer, som er lavet i systemet.

 

 1. Indtast de aktuelle lagerbeholdninger for hver enkelt vare i kolonnen i midten.
  1. Ønsker man at optælle en given vare i kolli, skal man huske at sætte flueben yderst til højre ud for produktet.
 2. Når lageroptællingen er færdig; afslut ved at trykke på Bogfør i bunden af listen.

 

Optællingen vil herefter være registreret, og lagerbeholdningen i systemet vil nu være opdateret til at stemme med den faktiske lagerbeholdning. Ud for hvert enkelt produkt vil man kunne se, om det har været nødvendigt at lave nogle lagerjusteringer mellem den registrerede lagerbeholdning og den faktiske lagerbeholdning. En opjustering betyder, at der har været mere på lager end, hvad der var registreret i systemet. Mens en nedjustering betyder, at der har været mindre på lager, end hvad der var registreret i systemet.

 

 1. Lagerposteringer

Ved at trykke på knappen Se lagerposteringer vil man have mulighed for at gennemse alle lagerposteringer registreret i systemet. Ved hjælp af denne funktion er det derfor muligt at følge en given vares rejse rundt i forretningen; fra modtagelse til salg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Printeropsætning

En del af printeropsætningen laves direkte på terminalen. Denne del af opsætningen sættes typisk op sammen med installationen af kasseterminalen. Det frarådes derfor, at man ændrer på disse indstillinger, medmindre man er helt sikker på, hvad man gør.  

 

Indstillingerne finder man i Admin menuen under fanebladet Printer.

 

Send ved betal: eventuelle bar- og køkkenbonner vil blive sendt ved betaling.

Send ved bordparkering: eventuelle bar- og køkkenbonner vil blive sendt ved bordparkeing.’

Anvend som beløb: aktiverer visning af byttepenge i bonvinduet

Køkkenprinter: I drop-down listerne under vælges hvilke køkkenprintere, som skal være tilknyttet til kasseterminalen. Har man flere køkkenprintere, og bliver tingene printet på forskellige køkkenprintere afhængigt af retten, så er det vigtigt at man placerer den printer, som fungerer som køkkenprinter 1 ud for køkkenprinter 1, køkkenprinter 2 ud for 2 osv..

Garderobe-, bar-, skilte- og labelprinter: bruger man disse printere sammen med kasseterminalen, skal man i hver drop-down liste vælge den pågældende printer, for at den fungerer sammen med kasseterminalen.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Skift forside og prisgruppe

I Admin menuen under fanebladet Generelt har man mulighed for at ændre forside og prisgruppe.

 

 

For ændre forside eller prisgruppe vælger man blot en anden prisgruppe/forside i drop-down listen. Herefter trykker man på Gem og luk, og forside eller prisgruppe vil nu være ændret på kasseterminalen.

 

Forside- og prisgruppeskift kan også sættes til at skifte automatisk (se 4 Prisskifte kalender).

 1. Åben BackOffice

BackOffice kan åbnes direkte på kasseterminalen.

 

 1. Tryk på Admin i menulinjen
 2. Tryk på Åbn BackOffice
 3. Indtast dine oplysninger for at logge ind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Nulstilling og optælling af kassen

Når dagens salg er færdigt skal kassen tælles op. Efter optællingen af kassen vil kassesystemet være nulstillet, og dermed være klar til brug dagen efter.

 

 1. Nulstil kasse uden optælling

Der er mulighed for at nulstille kassen uden at optælle kassen (for opsætning se 2.11 Optælling). Vælger man ikke at tælle kassen op og blot nulstille den, vil der ved nulstilling blive udskrevet en kasserapport over dagens salg, som man kan bruge til at afstemme sin kasse manuelt.

 

Nulstilling af kassesystemet sker i Admin under fanebladet Generelt. Her skal der trykkes på Nulstil kasse. Har man en integreret betalingsterminal skal man sige ja til at afstemme kortterminal.

 

 1. Nulstil kasse med optælling

Har man aktiveret optælling (se 2.11.1 Aktiver optælling) vil det være nødvendigt at optælle kassen, inden man kan nulstille kassesystemet.

 

 1. Åben Admin
 2. Tryk på Nulstil kasse
 3. Integreret betalingsterminal
  Har man en integreret betalingsterminal, skal man sige Ja til at afstemme kortterminal. Herefter vil beløbene modtaget via betalingskort automatisk blive overført til optællingen.

 

Separat betalingsterminal

Har man ikke en integreret betalingsterminal vil det være nødvendigt at overføre dem manualt efter at have nulstillet sin betalingsterminal. Tryk på Tilføj kortafstemning for at tilføje optællingsfelter til dankort.

 

 1. Herefter udfylder man alle optællingsfelterne med dagens tal. For at udfylde et optællingsfelt skal man først markere linjen, og derefter indtaste beløbet via nummerpanelet nederst til højre. Skulle man mangle nogle optællingsfelter kan disse tilføjes i BackOffice (se 2.11.2 Tilføje/ændre/slette optællingsfelter).

 

 

 1. Når alle nødvendige felter er udfyldt, afsluttes optællingen ved at trykke på Bogfør.
 2. Efter at have trykket Ja til at bogføre optællingen vil kassesystemet gøre opmærksom på om der er en difference. Man kan selv bestemme om differencen skal vises på skærmen, eller om den blot skal gøre opmærksom på, at der er en difference (se 2.11.1 Aktiver optælling). Er der en difference, har man mulighed for at tælle om, eller acceptere differencen og bogføre optællingen. Er der ingen difference vil optællingen blot blive bogført og en kasserapport vil blive udskrevet.

 

 

 1. Når kasserapporten er blevet udskrevet, er kassesystemet nulstillet og klar til næste dag. Ydermere er kasserapporten automatisk blevet uploadet til BackOffice.

 

 

 1. Tilføj optællingsfelt

Har man foretaget køb med penge fra kassen eller fjernet penge i løbet af dagen, er det muligt at notere det i kassen, så det automatisk optræder i optællingen om aftenen.

 

 1. Gå ind i Funktioner.
 2. Vælg Tilføj optælling.

 

 

 1. Angiv i Tekst årsagen til at pengene er taget ud af kassen
 2. Angiv beløbet i feltet Beløb. 
 3. Har man integration til sit økonomisystem vil man kunne angive det relevante kontonummer i feltet Konto.
 4. Tryk Gem for at oprette optællingsfeltet.

 

Optællingsfeltet er herefter oprettet og vil automatisk blive vist i optællingen om aftenen.

 

 1. Gå tilbage til kassen ved at trykke på Afslut.

 

 1. Ændre/slet optællingsfelt
 1. Gå ind i Funktioner.
 2. Vælg Tilføj optælling.
 3. Marker optællingsfeltet.
 4. Det vil herefter være muligt at lave ændringer i optællingsfeltet. Gem eventuelle ændringer ved at trykke på Gem eller slet optællingsfeltet ved at trykke på Slet.

 

 1. Kassen har været offline, hvad skal jeg gøre?

Hvis kassen har været offline vil alle transaktioner automatisk blive overført til BackOffice lige så snart terminalen kommer online igen. Det er dog muligt, at sende offlinekøen manuelt, hvis man skulle være i tvivl om den er blevet sendt.

 

 1. Gå ind i Funktioner
 2. Tryk på Send offlinekø

 

En eventuel offlinekø vil herefter være sendt til BackOffice.

 

 1. Udskriv status

Ønsker man at få et overblik over dagens salg, er det muligt at udskrive en statusrapport.

 

 1. Gå ind under Funktioner 
 2. Tryk på Status

 

OBS: Det er muligt at sætte en kode på status knappen (se 2.3.1 Opsætning af koder på knapper)

 1. Sluk og genstart kasseterminalen
 1. Gå ind i Admin
 2. Vælg fanebladet Slukning
 3. Tryk på Sluk terminal

 

Det er også muligt at genstarte terminalen herfra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article